تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اطلاعاتی، شبکه‌های اجتماعی است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب تغییرات اساسی در تعاملات افراد شده است. حضور شبکه‌های اجتماعی، امکان بهره‌گیری انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری، نوشتاری و دیداری با هزینه نسبتاً کم فراهم کرده است. ظهور این پدیده، هرچند معلول تحولاتی بوده، اما خود منشأ تهدیدات عدیده‌ای شده است. این مقاله به دنبال تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام است که برای دستیابی به این هدف، ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، 60 شاخص به‌عنوان شاخص‌های امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی ‌شده و سپس با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از استادان دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات، کارشناسان انتظامی و پلیس فتا، ده شاخص نمره بالای 75 درصد کسب کرده و به‌عنوان شاخص اساسی تعیین شدند. سپس با رصد اخبار در هشت کانال تلگرامی که از طریق مصاحبه و نظر خبرگان انتخاب گردیده‌اند، بر اساس شاخص با استفاده از روش تحلیل محتوای پیام‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تأکید کانال‌های خبری به ترتیب شامل تضعیف حجاب و عفاف و ترویج بی‌بندوباری، شایعه‌پراکنی، تشویق اذهان عمومی و بسترسازی برای براندازی نرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contents Analysis of Security Related Messages Network Telegram Messenger Application

چکیده [English]

Nowadays, one of the most important achievements of the information revolution is the social network that gave a new meaning to communication and led to fundamental changes in the interactions between people. The existence of social networks provided the opportunities to make use of information in the minimum possible time and having oral, written and visual communication. The advent of this phenomenon, although was the result of some changes, became the origin of different threats itself. The purpose of this article is to investigate the security concept of Telegram as a social network. To do so, first, 60 security criteria  of messages in Telegram as a social network were chosen after studying the relevant literature and research background and through the use of fuzzy Delphi method and gathering the idea of university lecturers in the field of communication and social sciences, disciplinary experts and FATA police, ten of the criteria gained 0.75 and were chosen as the main criteria, then the news in 8 of telegram channels that were chosen by interviewing and the idea of experts was studied by method of the analysis of message content. The findings showed that most of the emphasis of news channels were put on weakening Hijab and modesty and promoting unrestrainedness, making gossip, disturbing people’s minds and paving the way for a soft war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • making gossip
  • message
  • social network
  • soft war
  • telegram
  • weakening Hijab and modesty