مدل تحلیلی راهبرد در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

راهبرد و ساختار تحلیلی راهبرد در گفتمان انقلاب اسلامی که در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و پراهمیت ملی مورد استناد قرار می‏گیرد، از یک‌سو بر مبدأ خود یعنی آرمان‏ها، ارزش‏ها و اهداف متعالی مشروعیت‏ساز توجه نموده و از سویی نگاهی بر واقعیت‏ها، مشکلات و موانع دارد و هرگونه راه‏یابی راهبردی بدون لحاظ این دو جهت‏گیری، توهم و خیال‌پردازی بیش نیست. این ساختار تحلیلی، چارچوب مفهومی را شکل می‏دهد که با جوهره و ماهیتی تکوینی و رویکردی اثربخش و آینده‏ساز ابعاد و مؤلفه‌های ایده‏سازی، فرصت‏یابی، عوامل حیاتی موفقیت و راه‏یابی را در تعامل با هم ترکیب می‏نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل گفتمان در منظومه فکری مقام معظم رهبری، به‌مثابه منادی گفتمان انقلاب اسلامی نشان می‏دهد که راهبرد در گفتمان انقلاب به دلیل ابتنا بر پارادایم الهی- ارزشی در بعد دیدگاه‏سازی مؤلفه «تفکر منظوم/ منظومه فکری» را برای ارائه الگوی حل مسائل معرفی می‌کند. در بعد فرصت‏یابی مؤلفه «علم‌محوری/ تولید علم» را به‌منظور افزایش درک فرصت‏ها، گسترش مرزهای دانش و غنی‏سازی ذهنی، همراه با تزکیه فردی و جمعی را زمینه‏ساز جلب فرصت‏ها می‏داند. در بعد تحلیل گلوگاه «عوامل حیاتی موفقیت» به دلیل همزادی گلوگاه‏های اصلی و شایستگی‏های کلیدی، مؤلفه «قابلیت‏سازی و استحکام ساخت درونی» را به‌مثابه شایستگی‏های کلیدی رفع موانع توصیه می‌کند و بالاخره در بعد راه‏یابی، به دلیل رویکرد آینده‏ساز، مؤلفه «قاعده‌شکنی» خلاقانه را به‌منظور بروز و ظهور قواعد الهی- انسانی منطبق بر قابلیت‏های درونی دنبال می‏نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Model of Strategy in the Intellectual System of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Strategy and its analytical structure in the discourse of the Islamic revolution, which has been invoked in the national decisions of the country, is on the one hand, its source, the ideals, and values and the transcendent goals of constitutionalism, and on the other hand, looks at the facts, problems an obstacles. Any strategy orientation without these two orientations is delusional and imaginative. This analytical structure forms a conceptual framework that combines the intrinsic and developmental nature of an effective and future-oriented approach, the components of ideation, the opportunity, the critical success factors, and path finding in interaction within themselves. The present study, with a descriptive-analytical approach and the method of discourse analysis in the intellectual system of the Supreme Leader, as the discourse of the Islamic Revolution, shows the strategy in the discourse of revolution, based on the divine-value paradigm that in the dimension of idea making of component “systematic thinking\intellectual think” introduces a model of solving the problems. In the analysis of bottleneck, the critical success factors, due to the combination of key bottleneck and key competencies, recommends the component of internalization and firmness as the key competencies for the removal of barriers. Finally, in terms of tracking, because of foresight approach, the component of the principle of creative breakdown is pursed in order to emerge divine and human rules that are consistent with internal capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : strategy
  • opportunity
  • bottleneck
  • critical success factors
  • discourse