نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که زمینه‏ساز توسعه‏ای مردم‌سالارانه است. از ویژگی‏های اصلی این الگو می‏توان به «پاسخگویی دولت به شهروندان»، «حاکمیت قانون»، «مردم‏سالاری»، «مشارکت»، «حق انتخاب» و... اشاره داشت. در این الگو صاحبان اصلی قدرت، مردم هستند. کشورهای مختلف دنیا در تلاش هستند تا با عمل به این اصول، کارایی و توان ساختار سیاسی خویش را ارتقا دهند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. هماهنگی فراوان اصول حکمرانی خوب با ارزش‏های دینی و ملی در ایران زمینه را برای پیاده‌سازی این الگو در ایران فراهم می‌کند. لذا در این مقاله در تلاش هستیم تا به نسبت‏سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‏سالاری دینی اقدام نماییم. پرسش اصلی این پژوهش بیان می‏دارد «چه رابطه‏ای بین حکمرانی خوب با تقویت مردم‌سالاری دینی در ایران وجود دارد؟». فرضیه اصلی این مقاله بیان می‏دارد «بین حکمرانی خوب و تقویت مردم‏سالاری دینی در ایران، رابطه مستقیمی وجود دارد». این مقاله می‏کوشد با روش تجزیه‌وتحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای- اسنادی نشان دهد که حکمرانی خوب به‌عنوان الگویی برای کشورهای درحال‌توسعه، بستر مناسبی برای تقویت مردم‏سالاری دینی در ایران است. توضیح اینکه در این مقاله صرفاً شاخص‏های حاکمیت قانون، پاسخگویی و مشارکت مورد بررسی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Relationship between Good Governance and Religious Democracy: Emphasizing the Indicators of Rule of Law, Participation and Accountability

چکیده [English]

One of the new approaches to development is a good governance model that provides the basis for a democratic development. The main features of this model can be "government accountability to citizens", "rule of law", "democracy", "participation", and " right to choose", and so on. In this model, the supreme power belongs to the people. Different countries in the world are trying to improve their political structure by promoting these principles and the Islamic Republic of Iran is not an exception to this rule. The great harmony between the principles of good governance and religious values in Iran provides a framework for implementing this pattern in Iran. Therefore, in this article we are trying to Measuring the relationship between good governance and religious democracy. The main question of this research is that "what is the relationship between good governance and the strengthening of religious democracy in Iran?" The main hypothesis of this article is that "there is a direct relationship between good governance and the strengthening of religious democracy in Iran." This Article seeks to demonstrate that good governance as a model for developing countries is a suitable platform for strengthening religious democracy in Iran through a qualitative analysis method and using documentary library resources. It should be noted that in this article merely indicators of rule of law, accountability, and participation are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance pattern
  • religious democracy
  • rule of law
  • accountability
  • participation