راهبردهای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 


 

اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‏‏های کشور در سال‌های اخیر است. اندازه‏‏گیری تاب‏‏آوری اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که می‏‏تواند برنامه‌ریزان را در نیل به اهداف یاری نماید. در این مقاله با استفاده از تجربیاتی که در سنجش مقاومت‏‏پذیری اقتصاد وجود دارد، به اندازه‏‏گیری میزان مقاومت اقتصادی ایران طی دوره 1395-1379 پرداختیم. شاخص‏‏های تاب‏‏آوری اقتصادی شامل تمرکز تجاری، سلامت بانکی، وابستگی تجاری، ذخایر بین‏‏المللی، استحکام بیرونی، بدهی بخش خصوصی، حکمرانی خوب، اثر‌بخشی دولت، پایداری اقتصاد کلان و وابستگی بودجه به نفت است. نتایج نشان می‏‏دهد شاخص مقاومت اقتصادی تا سال 1380 دارای یک‌روند افزایشی بوده و پس از سال 1381 تا سال 1389 با کاهش مستمر همراه بوده که در سال 1389 به کمترین میزان خود رسیده است. سپس روند رو به رشد تا سال 1390 ادامه می‏‏یابد و با اتفاقاتی که در سال 1391 و وضع تحریم‏‏های بین‏‏المللی رخ داده است، این شاخص کاهش می‏‏یابد. از سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی شاخص را شاهد هستیم.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Increasing Iran's Economic Resistance

چکیده [English]

 


 

Economic resistance is one of the most important concerns of the country in recent years. Measuring economic resistance is one of the important issues that can help planners achieve their goals. In this paper, using the experience in assessing the resilience of the economy, we measured the economic resistance of Iran during the period of 2000-2016. Economic sustainability indicators include Business Focus, Health Banking, Business Dependency, International Reserves, External Consolidation, Private Debt, Good Governance, Governance Effectiveness, stability of the macroeconomic and dependence of the budget on oil. The results show that the economic resistance index has a rising trend until 2001, and then it has been continuously declining from 2002 to 2009, which reached its lowest level in the year 2009. Then the growing trend will continue until the year 2011, and this indicator will decrease with events that occurred in the year 2012 and international sanctions. Since 2013, we are seeing an upward trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • economy
  • economic vulnerability