نویسنده = حسن دانایی فرد
بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ

دوره 28، شماره 3، آذر 1398

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ علی حمیدی‌زاده؛ مسعود بنافی


بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 107-149

علی حمیدی‌زاده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدمجتبی امامی؛ مسعود بنافی


واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 185-215

حسن دانایی فرد؛ سلمان زالی؛ محمدرضا عطاردی