اهداف و چشم انداز

به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می رساند: فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد بنا به ماموریت تامین نیازهای پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویکرد جدید خود صرفا پذیرای مقالاتی خواهد بود که متضمن جدیدترین مطالعات کیفی و کاربردی با هدف مساله شناسی و نوآوری راهبردی، در حوزه های علوم سیاسی، دفاعی و امنیتی باشد

 

لازم به ذکراست به مقالاتی که خارج از حوزه های پژوهشی فوق باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 

حوزه فعالیت فصلنامه راهبرد

ردیف

عنوان

 

اندیشه سیاسی

1

اندیشه سیاسی اسلامی

2

فقه سیاسی

3

اندیشه سیاسی ایران باستان

4

اندیشه سیاسی غرب

 

جامعه‌شناسی سیاسی

5

نظریه‌ها و مکاتب جامعه‌شناسی سیاسی

6

نیروهای سیاسی و اجتماعی

7

احزاب و گروه‌های سیاسی

8

شکاف و همبستگی سیاسی

9

مشارکت سیاسی

10

جنبش‌های اجتماعی

11

توسعه، دولت و جهانی شدن

 

تحولات سیاسی

12

تحولات سیاسی و اجتماعی قاجاریه

13

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران عصر پهلوی

14

تحولات سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب

15

جریان‌شناسی و توسعه سیاسی در ایران

16

سیاست خارجی ایران

17

افکار عمومی در سیاست

 

سیاستگذاری عمومی

18

نظریه‌های سیاستگذاری عمومی

19

ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاسی

20

سازمان و برنامه ریزی در سیاستگذاری عمومی

21

آینده‌پژوهی و راهبردنگاری

22

اقتصاد سیاسی ایران

23

حکمرانی و برنامه‌های توسعه

 

مطالعات امنیتی و دفاعی

24

نظریه‌ها، مکاتب و اسناد دفاعی و امنیتی

25

راهبردهای دفاعی و امنیتی

26

ارتقا سازمان و نیروهای دفاعی

27

دفاع ملی

28

امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی

29

آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل

30

بازدارندگی

31

تهدیدات نوین

32

سیاست دفاعی قدرت‌های بزرگ

33

امنیت منطقه‌ای

34

دیپلماسی دفاعی و پیمان‌ها