اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 238
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 139

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 3844
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2158
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 18 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش -34 روز
درصد پذیرش 13 %