اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 295
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 177

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 7205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3610
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 24 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -4 روز
درصد پذیرش 14 %