اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 418
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 294

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 16488
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7521
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 28 روز
درصد پذیرش 13 %