اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 155
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 85

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 1754
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1304
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -78 روز
درصد پذیرش 14 %