اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 537
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 402

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 62
تعداد مشاهده مقاله 82291
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11999
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 41 روز
درصد پذیرش 11 %