Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 83
شماره 83 سال 26
تابستان 1396
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

یکپارچه‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران با موانعی مواجه است که می‏توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته‌بندی کرد. جامعه پژوهش در برگیرنده اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات، دانش‌شناسی و دست‌اندرکاران دولت الکترونیک بود که به دلیل محدود‌بودن تعداد افراد، نمونه‌گیری انجام نشد. به‌منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی‌شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و از الگوی تحلیل عاملی تأییدی دومرحله‌ای (CFA) با استفاده از نرم‌افزار LISREL براي بررسی تأثیر مؤلفه‌های تبیین‌کننده موانع یکپارچه‌سازی دولت الکترونیک استفاده گردید. از کل جامعه پژوهش 134 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه كردند. از نظر پاسخگویان، درجه اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی از همه موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
علی خیشوند - صدیقه محمداسماعیل - فهیمه باب‌الحوائجی - فاطمه نوشین‌فرد
DOI : 0
کلمات کلیدی : دولت الکترونیک ، سیستم‌های اطلاعاتی ، یکپارچه‏ سازی ، ایران
ارزشیابی خط‌مشی عمومی یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود خط‌مشی عمومی و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آن است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از چارچوب مارش و مک‌کانل به ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها در قالب سه بعد فرایندی، برنامه‌ای و سیاسی که نگاهی جامع به جنبه‌های مختلف یک خط‌مشی عمومی دارد، پرداخته شود. بدین منظور نظرات 70 نفر از خبرگان و صاحبنظران با ابزار پرسشنامه و مصاحبه گلوله برفی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این خط‌مشی عمومی از بعد فرایندی نه موفق بوده و نه شکست‌خورده است‌. همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها از بعد برنامه‌ای نشان داد که دولت وقت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در دستیابی به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده‌اش موفق نبوده است. درنهایت ارزشیابی خط‌مشی عمومی از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه‌مدت شود. هرچند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت‌های بین‌‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی نیز در عدم موفقیت این خط‌مشی عمومی از ابعاد برنامه‌ای و سیاسی نقش داشته‌اند. در پایان نیز برخی راهکارها برای ادامه اجرای این خط‌مشی عمومی که از مصاحبه با این 70 نفر خبره به‌دست‌آمده، ارائه شده است
رحمت‌الله قلی‌پورسوته - جواد عطاران - بابک وطن‌دوست
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزشیابی خط‌مشی عمومی ، خط‌مشی عمومی هدفمندکردن یارانه‌ها ، چارچوب ارزشیابی مارش و مک‌کانل
در این مقاله تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می‌گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت‌های موشکی ايران پیشرفت‌هایی حاصل شده است که مهم‌ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم‌های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوري موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت‌های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی مقاله را تشکیل می‌دهند.
فریبرز ارغوانی پیرسلامی - سحر پیرانخو
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایران ، راهبرد دفاعی- امنیتی ، بازدارندگی ، فناوري موشکی ، موشک‌های بالستیک
فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام‌شده نیز با توجه به هدف و ديدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوي رشد اقتصادی لحاظ می‌شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگري در رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی در ایران به‌عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی‌که بر اساس نظريه‌های موجود، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالي و مصرف انرژي نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوي رشد تعميم‌يافته سولو و تکنيک خود‌رگرسیون‌برداري با وقفه‌هاي توزيعي کرانه‌اي (ARDL Bounding Test) براي الگو‌سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که گردشگري بین‌الملل، توسعه مالي، مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معنی‌داري بر رشد اقتصادي ایران داشته و برآورد رابطه عليت بين متغيرها نیز نشان‌دهنده وجود رابطه عليت از تمامی این متغيرها به رشد اقتصادي است، درحالی‌که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه عليت بین عوامل مؤثر بر گردشگري بین‌الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالي و مصرف انرژي به گردشگري بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگري بین‌الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید كرد.
مجید آقایی - مهدیه رضاقلی زاده - یوسف عیسی‌زاده روشن
DOI : 0
کلمات کلیدی : گردشگري بين‌المللي ، رشد اقتصادي ، ARDL Bounding Test ، طبقه‌بندي JEL: L83، O4، C22
كلان نيروهاي مسلح نقش‌آفريني مي‌كند و هدف آن را مي‌توان ايجاد شرايط سياسي، ملي و بين‌المللي مطلوب براي حفظ و گسترش ارزش‌هاي ملي و حياتي كشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه دانست. از ویژگی‌های ديپلماسي دفاعي در شرايط موجود این است که به‌عنوان يکي از ابزارهاي هويت‌يابي و مشروعيت‌سازي سياست دفاعي و راهبردي کشورها تلقي مي‌شود. بر این اساس، این مقاله با هدف ارزیابی راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور افزايش آگاهي و آشنايي مسئولان و کارگزاران از وضعیت فعلی؛ نقاط ضعف و قوت آن نگاشته شده است. این مقاله به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) تدوین ‌شده است. در این مقاله مؤلفه¬ها و شاخص‌هایی براي ارزیابی وضعیت موجود دیپلماسی دفاعی از طریق مراجعه به خبرگان و مرور منابع و بررسی اسناد ارائه شده که در تحقیقات قبلی سابقه نداشته است. نتایج حاصله نشان می¬دهد که دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود رضایت¬بخش نیست. نتایج این پژوهش در ترسیم وضعیت مطلوب دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.
حسین مینایی - ابراهیم حاجیانی - حسین دهقان - فروزنده جعفرزاده‌پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : دیپلماسی دفاعی ، سياست دفاعي ، جمهوری اسلامی ایران ، محيط منطقه‌اي و بين المللي ، راهبرد

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)