Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 86
شماره 86 سال 27
بهار 1397
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

یکی از مهم‌ترین اهداف و چشم‌اندازهای ملی و بین‌المللی علمی کشور، مرجعیت علمی جمهوری اسلامی است. برای نیل به مرجعیت علمی، لازم است بر اساس ویژگی‌های موقعیتی مکانی و زمانی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری ارائه می‌کنند، بهره برد. این تحقيق به دنبال اولویت‌بندی این راهبردها براي تسریع در نیل به مرجعیت علمی ایران اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کمی و کیفی) است؛ به‌گونه‌ای که در گام نخست از روش نظریه داده‌بنیاد برای استخراج راهبردهای نیل به مرجعیت علمی از منظر رهبر معظم انقلاب استفاده شده است. استخراج مضامین از میان بیانات مقام معظم رهبري در فاصله سا‌ل‌های 1368 تا 1393 بوده است. در گام دوم بر اساس روش کمی IPA اقدام به اولویت‌بندی این راهبردها بر اساس نظرات خبرگان عرصه علم کشور شده است. در بخش نخست، بر اساس طی مراحل استخراج مفاهیم از بیانات رهبری، چهارده راهبرد اساسی (مفاهیم اصلی در کدگذاری باز) برای نیل به مرجعیت علمی شناسایی شده است؛ در ادامه بر اساس تحلیل‌های کمی صورت‌گرفته این راهبردها در چهار دسته مجزا بر اساس دو بعد اهمیت و عملکرد تقسیم شدند که هر دسته نشانگر میزان درجه اولویت آن راهبرد مبتنی بر نیازهای کشور است. درنهایت بعد از استخراج مفاهیمی اصلی بر اساس تحلیل‌های کمی صورت‌گرفته معلوم شد راهبردهای «وحدت حوزه و دانشگاه»، «نهضت نرم‌افزاری و تولید علم»، «تحول در آموزش‌وپرورش» و «تحول در نظام تعلیم و تربیت» باید در اولویت قرار گیرند و راهبردهای «مدیریت نظام‌مند عرصه علمی» و «جذب و حمایت نخبگان» باید با میزان توجه کنونی ادامه یابند و راهبردهای سوم شامل راهبردهای «اسلامی‌سازی علوم» و «تبادل علمی و دیپلماسی علمی» و راهبردهای «تحول در حوزه علمیه»، «تأسیس دانشگاه اسلامی»، «گفتمان‌سازی علمی»، «آزاداندیشی»، «یادگیری از غرب ولی شاگرد نماندن» و «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی علم و فناوری» راهبردهای دارای اولویت چهارم را شامل می‌شوند
میثم لطیفی - رضا طهماسبی بلوک آباد - مجتبی جوادی - محمد حسن میرزایی هاوشکی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مرجعیت علمی ، علم دینی ، راهبردهای مرجعیت علمی ، روش تحلیل اهمیت- عملکرد
با ورود نظريه هویت در حوزه کارآفرینی، این ایده مطرح شد که شاید افرادی خاص و نه همه افراد، دارای هویتی به نام هویت کارآفرینانه باشند که سبب بروز رفتارهای کارآفرینانه می‌شود. همچنین اشتیـاق کارآفرینانه از طریق هـدف‌گذاری‌های کارآفرینانه بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی نحوه شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه است. نمونه آماری این پژوهش شامـل هفتاد نفر از کارآفرینان پارک‌های علم ‌و ‌فناوری استان تهران است که به‌طور تصادفی سـاده انتخـاب شـده‌اند. همچنیـن برای تحلیـل داده‌ها از نرم‌افزار Partial Least Squares استفـاده شده است. مطـابق نتـایج مــدل‌یـابی معــادلات ساختاری هویت کارآفرینانه ایده‌آل فردی باعث شکل‌گیری اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم ‌و ‌فناوری و مراکز رشد استان تهران می‌شود. اعتبار پرسشنامه استفاده‌شده برای گردآوری داده‌‌ها دارای پایایی با آلفای کرونباخ 73 است.
راحله قنادی - فاطمه عیوضی - محمدرضا زالی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هویت کارآفرینانه ، اشتیاق کارآفرینانه ، هدف‌گذاری کارآفرینانه ، رفتار کارآفرینانه
ناپایداری محیط کنونی کسب‌وکار در ایران، بخت موفقیت را به شرکت‌هایی می‌دهد که قادر به شناسایی، کنترل و پیش‌بینی روندهای تغییر باشند و بر این اساس آینده‌نگاری نمایند. پژوهش حاضر در پی شناسایی و تحليل پیشران‌های درون‌سازمانی است که موجب روند صعودی ارزش ‌افزوده اقتصادی (EVA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان مهم‌ترین شرکت‌های حاضر در عرصه اقتصاد کلان ایران می‌شوند. ابتدا به روش کیفی و با کمک آرای خبرگان، پیشران‌ها شناسایی و طبق الگوی راهبردی زنجیره ارزش پورتر دسته‌بندی شدند. در ادامه به روش کمّی و با کمک نرم‌افزار معادلات ساختاری PLS، رابطه پیشران‌های شناسایی‌شده با روند رشد EVA و روابط چندگانه میان پیشران‌ها بررسی شد. یافته‌های تحقیق بر روی 24 شرکت در قلمرو زمانی 1390 تا 1394 نشان داد که پنج مورد از پیشران‌ها (توان شرکت در عملیات، امور اداری و اجرایی، ترفیع و بازاریابی، R&D و IT) بر اساس زیرشاخه‌های شناسایی‌شده برای آنها، رابطه مثبت و معناداری با روند رشد EVA دارند. معناداری برخی از روابط میان پیشران‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش ما را به سمت و سوی پيشران‌هاي اثرگذارتر با قابليت كنترل بيشتر و لحاظ آنها در آینده‌نگاری و تدوین راهبردهای آینده‌نگر رهنمون می‌سازد.
مسلم شیروانی ناغانی - روح الله بیات
DOI : 0
کلمات کلیدی : برون‌یابی روند ، پیشران‌ها ، آینده‌نگاری ، ارزش ‌افزوده اقتصادی ، زنجیره ارزش
امنیتی‌کردن گفتمان سایبری، جمهوری اسلامی ایران را در مسیری بحرانی قرار خواهد داد که عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در برابر آن، ابعاد احتمالی بین‌المللی مانند پرونده هسته‌ای در پی خواهد داشت. پس از وقایع سال 2011 در غرب آسیا و شمال آفریقا، تنش نظام‌مند ایران و عربستان به فضای مجازی سرریز شد. در کشاکش تنش سایبری دو کشور در 15 آگوست 2012، تأسیسات سایبری شرکت آرامکو عربستان مورد حمله سایبری قرار گرفت. متخصصان آمریکایی مسبب حمله سایبری به آرامکو را ایران معرفی كردند. پس از این واقعه، گفتمان سایبری جمهوری اسلامی ایران از جانب هم‌پیمانان عربستان، به‌ویژه ایالات‌متحده در معرض امنیتی‌سازی قرار گرفت. حال این پرسش‌ها مطرح هستند که تنش سایبری ایران و عربستان چگونه به فرایند امنیتی‌کردن گفتمان سایبری جمهوری اسلامی ایران دامن می‌زند؟ و امنیتی‌کردن گفتمان سایبری ایران چه ابعاد و عناصری را در بر دارد؟ نویسندگان در پاسخ پرسش‌هاي پژوهش، امنیتی‌کردن و ابعاد آن را شامل سه مرحله می‌دانند: (1) کشورهای هم‌پیمان سعودی سعی در معرفی‌ ایران به‌عنوان متجاوز به امنیت سایبری عربستان را دارند، (2) این کشورها با نادیده‌گرفتن حملات سایبری عربستان علیه ایران، حملات صورت گرفته به عربستان (که عاملیت ایران در اجرای آنها اثبات نشده) را به‌مثابه تهدیدی بالقوه برای بیشتر کشورهای دنیا می‌پندارند، (3) این تهدیدپنداری کشورهای هم‌پیمان سعودی با سازوکارهایی نظیر دگرنمایی توان سایبری ایران (افراد و نهادها) تلاشی بهانه‌جویانه در مسیر اتهام به ایران در تکمیل فعالیت‌های تروریستی، هسته‌ای و حقوق بشری است. بنابراین، نویسندگان معتقدند توجه به معضل امنیتی‌کردن گفتمان سایبری باید یکی از الزامات راهبردی ایران در سال‌های آتی باشد. رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی و روش گردآوردی اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است.
محمد داوند - احمد سلطانی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایران ، عربستان ، تهدیدهای سایبری ، امنیتی‌سازی ، تنش
در عصر تجارت الکترونیک، تکیه‌بر حمایت سرزمینی از حقوق علائم تجاری و مواجهه با نقض آن در فضای مجازی با چالش¬هایی مواجه شده است. فقدان قوانین موضوعه در تحلیل فضای مجازی و عدم تعیین عوامل ارتباطی آن با فضای فیزیکی در قانون در جهت تعیین صلاحیت قضایی، دادگاه‌های آمریکا را بر آن داشته است که با شناسایی معیارهایی در رویه قضایی با نقض علامت تجاری مواجهه و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. مطابق با این معیارها، زمانی دادگاه آمریکایی صلاحیت قضایی خود در فضای مجازی را می‌پذیرد و حکم به جبران خسارت مطابق با قانون آن ایالت می‌دهد که عواملی موجود و معیارهایی محقق شده باشد. با تحقق آن معیارها دادگاه می‌تواند ضمن پذیرش صلاحیت در موارد مقتضی قانون خود را حتی به‌صورت فراسرزمینی بر خسارات واقع‌شده در سرزمین بیگانه نیز تسری دهد. این معیارها عبارتند از: 1- نقض علامت تجاری بر تجارت آمریکا تأثیر اساسی داشته باشد. 2- سایت حاوی علامت نقض‌شده خطاب به شهروندان آمریکا و باهدف تأثیر‌گذاشتن بر تجارت آن کشور راه‌اندازی شده باشد. 3- سایت، به‌صورت فعال با ساکنان آمریکا در تعامل بوده و سبب ورود خسارت در این کشور شده باشد. 4- خوانده از افعال یا معاملات خود منتفع شده و بدین ترتیب خود را در معرض صلاحیت قضایی و حمایت قانونی آن ایالت قرار داده باشد. در همه این موارد دادگاه صلاحیت شخصی خود را احراز و اعمال می‌كند.
مریم قربانی فر - نجادعلی الماسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقض علامت تجاری ، صلاحیت قضایی ، معیار تأثیر اساسی بر تجارت ، معیار هدف و آثار ، معیار حداقل ارتباط

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)