عدالت، عدالت اسلامی و سهام عدالت

نویسنده

چکیده

عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن ‌کوشیده است. از دید بسیاری از صاحبنظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش‌های دیگر را در کفه دیگر قرار داده‌اند.; در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 آن نیز تماماً با دغدغه عدالت و به ‌منظور تحقق آن مطرح شده‌اند.; این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به‌ دلایل مختلف نتیجه‌گیری نموده است که اجری این طرح می‌تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه‌دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی‌بیند;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justice, Islamic Justice and Justice Stock

چکیده [English]

;
Justice is an ideal concept which human beings have always sought since the beginning of civilization. From the viewpoint of most scholars, justice is a virtue and a source to other virtues. Some have even gone so far that they give the same weight to justice as they do to all other virtues.;
This article reviews justice from the viewpoint of ancient Greek philosophers and recent western ones. It considers economic justice from an Islamic perspective and summarizes it in optimum allocation of resources and facilities, elimination of poverty and financial needs, as well as socio-economic development. Our constitution considers justice as a major goal and the general policies of Article 44 are aimed to realize this goal.;
This article also investigates the issue of Justice Stock and provides reasons to prove this programme violates the sacred value of Islamic economic justice. So it is unfair to use the word “justice” for such stocks;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Economic Justice
  • Commutative Justice
  • Distributive
  • Justice Stock