تأثیرات جهانی شدن بر اشتغال زنان مسلمان

نویسنده

چکیده

جهانی شدن یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار دنیای امروز است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه‌ای درباره آن سخن می‌گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. اختلاف نظر درباره جهانی شدن غالبا از تعریف آن آغاز می‌شود. در این مقاله تعریف نگارنده از جهانی شدن، در قالب «قلمرو زدایی» و یا «فوق قلمروگرایی» قرار می‌گیرد.; تاثیر جهانی شدن بر اشتغال موجب بحث‎های موافق و مخالف زیادی شده که بیشتر معطوف به امنیت شغلی بوده‌اند.; در این مقاله سعی بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن معاصر و تاثیرات آن بر اشتغال زنان مسلمان، ضمن شناسایی موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهای اصلاحی و واقع‌گرا با بهره‌گیری از اصول و تعالیم اسلامی به منظور مقابله با آسیب‎ها، استفاده از فرصت‌ها و حل مشکلات و نیز مداخله در ترتیبات آینده جهانی در بهبود وضعیت اشتغال زنان مسلمان ارائه شود;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization on the Employment of Muslim Women

چکیده [English]

Globalization is one of the most controversial issues in the contemporary world. Thinkers from different countries each speak about it in a different manner, and there is no consensus about it. Differences on globalization begin often with its definition. In this article , the author defines globalization in terms of deterritoralization or supraterritoriality.;
The impact of globalization on employment has triggered many pro & against arguments which have been mostly revolved around job security.;
This article tries to explain the globalization and its impact on the employment of Muslim women. Drawing upon Islamic teachings, the author presents some recommendations for improving the status of Muslim women in the labor market;

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Women
  • Islam
  • employment