بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران

نویسنده

چکیده

روابط ایران و ایالات متحده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. تصرف سفارت ایالات متحده در تهران و به دنبال آن تحریم‌های ایران را می‌توان نخستین مواجه جدی میان دو کشور پس از سقوط شاه دانست. هدف این نوشتار بررسی اقدامات و تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از تصرف سفارت این کشور در تهران می‌باشد. تمرکز زمانی این پژوهش مربوط به مدت زمان این بحران یعنی از 4 نوامبر 1979 تا 20 ژانویه 1981(زمان آزادی‌‌ گروگان‌ها) می‌باشد. پرسش اصلی این پژوهش این است که چه عاملی باعث شکل‌گیری تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع زمانی شد؟ فرضیه اصلی این مقاله این است که تصرف سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری اعضاء آن عامل اصلی شکل‌گیری این تحریم‌ها علیه ایران در آن مقطع زمانی بوده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی اهداف و دلایل آمریکا از کاربرد تحریم‌ها، به طور کلی، خواهیم پرداخت، سپس بحران گروگانگیری، اقدامات ایالات متحده و... مورد بررسی قرار خواهند گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Crisis of Hostage Taking and the Sanctions against Iran

چکیده [English]

Iran-US relations, after Islamic Revolution, have faced a number of ups and downs. Occupation of the US Embassy in Tehran followed by US sanctions against Iran can be considered the first serious confrontation between the two countries after the fall of Shah. ;
This article tries to study the measures taken and sanctions imposed by the US against Iran after occupation of its Embassy in Tehran. The focus of this article is on the period between November 4, 1979 (start of crisis) and June 20, 1981(release of hostages). The main question is: what factors caused the inposition of US sanctions against Iran at that period of time? The key assumption in this article is that the occupation of US Embassy and taking its members hostage has been the main reason for the imposition of sanctions against Iran. This study will first examine the US aims and pretexts to impose sanctions and then the crisis of hostage taking and the US measures. against Iran;

کلیدواژه‌ها [English]

  • : sanction
  • hostage taking crisis
  • blocking Iran'
  • s properties
  • US financial institutions
  • Algerian Declarations