با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلّی نظام؛ نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت

نویسنده

چکیده

قانون اساسی ج.ا.ایران از سال 1368 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. از جمله این تغییرات، اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی و معرفی یک سازمان عالی سیاسی در قانون اساسی و نظام سیاسی ایران بود: مجمع تشخیص مصلحت نظام. اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از پیش‌بینی در اصلاحات قانون اساسی سال 1368 بوسیله فرمان امام ایجاد شده بود، لیکن ضرورت و اهمیت وجودی و کارکردی آن تا حدی بود که تداوم آن باید در اصلاحات 1368 مورد توجه قرار می‌گرفت و به صورت قانونی در نظام حقوقی و سیاسی ایران پیش‌بینی می‌گردید