کندوکاوی در سیاست هسته‌ای آمریکا

نویسنده

چکیده

از جمله مسائل قابل توجهی که ذهن پژوهشگران و کارشناسان نظامی-امنیتی را به خود مشغول ساخته است، بحث استراتژی کلان آمریکا و به تبع آن استراتژی هسته‌ای آمریکا در قرن 21 است. به‌طور کلی پس از جنگ سرد، واشنگتن به دنبال استراتژی واحد و هماهنگ در دولت‌های بوش و کلینتون بوده است. موضوع اصلی این استراتژی کلان، حفظ برتری جایگاه بین‌المللی است که در آن آمریکا به عنوان قدرت مسلط مطرح باشد