قدرت نرم

نویسنده

چکیده

حال جنگ سرد به پایان رسیده است، آمریکایی‌ها در تلاش هستندد جایگاه خود را در جهان بدون تهدید شوروی تعریف کنند. آرای مردم نشانگر این است که نزدیک به نیمی از مردم معتقد به سقوط کشور آمریکا هستند. این عده، از یک سو به پرهیز از تعهدات بیش از حد بین‌المللی تأیید می‌کنند و از سوی دیگر علاقه‌مند به جانبداری از سیاست‌های گمرکی می‌باشد. در جهانی با وابستگی متقابل فزاینده، چنین توصیه‌ای نه تنها بی‌فایده است، بلکه می‌تواند منجر به همان افولی شود که در آغاز در صدد دفع آن بودند؛ از همین رو اگر قدرتمندترین کشور نتواند از عهده اینا امر برآید، پیامدهای آن برای جامعه بین‌الملل، می‌تواند غیرقابل جبران باشد