مؤلفه‌های نظری بحران

نویسنده

چکیده

شناخت «بحران»‌ها و چالش‌ها از جمله مقولاتی است که بررسی ابعاد و زوایای آن به صورت علمی، از دهه 1960 میلادی آغاز گردیده است. لوسین پای، بایندر و... از جمله افرادی هستند که به بررسی انواع بحران‌های مبتلا به دولت‌های مدرن پرداخته‌‌اند. این مقاله نیز در پی آن است تا نگاهی نظری به بحران نموده و آن را از ابعاد علمی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. بحران‌ها و چالشها در نزد دولت‌ها، دارای اهمیت وافری هستند، چرا که به‌طور بالقوه می‌توانند ثبات و هستی دولت‌ها و رژیم‌ها را مورد تهدید قرار داده و از این منظر، مهار و «مدیریت بحران‌ها» و چالش‌ها از اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی برخوردار می‌باشد