با نگاه به نظریه‌های بقای قومی، چالش‌های قومی و واپس‌ماندگی ملت‌ها

نویسنده

چکیده

در دو دهه اخیر، جهان ابتدا شاهد نوعی افزایش ناگهانی احساسات و گرایش‌های قومی در غرب و بعد از آن، اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوری سابق بوده است. چندین کشور آفریقایی (چاد، سودان، اتیوپی، آنگولا و آفریقای جنوبی) در آتش درگیری‌های قومی گرفتار آمده‌اند. در سال‌های اخیر، منازعات قومی در خاورمیانه و آسیا افزایش یافته است: دروزی‌ها، کردها، آذری‌ها، ارمنی‌ها، سیک‌ها، تامیل‌ها، تبتی‌ها، ایغوری‌ها و موروها خواهان خودمختاری -و نه استقلال کامل و مطلق- می‌باشند. در همین حال، درگیری‌های بزرگ‌تر میان هند و چین، هند و پاکستان، اعراب و اسرائیل نیز همچنان ادامه دارند