کلیدواژه‌ها = عدالت
سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

دوره 30، شماره 3، آذر 1400، صفحه 427-465

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی


حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

علی‌اصغر آدینه‌وند؛ مهدی علیان


پیرامون پیوند قانون و عدالت

دوره 11، شماره 4، اسفند 1382

علی رضا کاهه