ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی پیام نور عسلویه

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در سال‌های اخیر شرایط کشور به‌گونه‌ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می‌خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه‌ی اهریمنی‌شان را به کشور بازگرداند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه‌طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید.
در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه‌های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها بیان‌شده است از سویی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت‌های جدید برای مزیت رقابتی؛ تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی‌ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت‌ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب‌وکار دانسته‌اند.
در این مقاله پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان‌ها برای دستیابی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته‌شده است و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی‌های انجام‌شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که بر اساس آن می‌توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست‌یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Resistive Economy with an Emphasis on Organizational Agility

نویسندگان [English]

  • Ehsan Abbasabad Arabi 1
  • Marzieh Babaeianpour 2
  • Roxana Fekri 2
چکیده [English]

In recent years, our country's situation has changed in such a way that our nation is faced with global pressures. Today we needa bounce in the economy and we've got to move on. Our enemies want to recapture their domination over our country through sanctions and economic pressure.
In this critical situation, resistive economy was raised by the Superme Leader to deal with the economic pressures and sanctions imposed on us by our enemies.
Resistive economy identifies pressures exerted by other countries and tries to control and decrease the effects of these pressures and to turn these threats into opportunities. On the other hand, agility is the ability of an organization to seize on new opportunities for competitive advantage and to control information, assets and existing communications to adapt with the sudden changes of business terms.
In this article, after reviewing the resistive economy and agility literatures, we explore the necessity of an agile organization to achieve overall policies of resistive economy. According to the literature of resistive economy and agility, we provide the different dimensions of an agile resistive economy. After conducting the examination, a conceptual model of agile resistive economy is presented. This model can be used by agile organizations to achieve the goals of an agile resistive economy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistive economy
  • agility
  • overall policies of resistive economy
  • agile resistive economy
منابع فارسی
آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی (1389 الف)، بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، بازیابی شده در تاریخ 16 شهریور 1389 آیت‌الله خامنه‌ای
آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی (1389ب)، سیاست‌های کلی نظام اداری، بازیابی‌شده در تاریخ 31 فروردین 1389، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=6689
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1392)،  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی‌شده در تاریخ 30 بهمن 1392، آیت‌الله خامنه‌ای.
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
 
پورزرندی (30 بهمن 1391)، "عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در شهرداری تهران"، کار و کارگر.
تراب‌زاده جهرمی، سجادیه و سمیعی نسب (1392)، "بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ‌ایران"،  فصلنامه علمی ‌پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32.
جعفرنژاد، احمد (1391)، "سازمان‌های اقتصادی نیازمند سیستم تولیدی چابک هستند"،  نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، شماره59-60.
حسین‌زاده بحرینی (1392)، "اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه"، نشریه مشکوه، شماره 118.
زنجیرچی، سیدمحمد، سیدحسن حاتمی‌نسب و نعیمه دره‌زرشکی (1389)، "مسیریابی چابکی خدمات کتابخانه در بستر مدیریت کیفیت فراگیر"، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره سیزدهم شماره 2.
ساسانی، مهدی (1391)، "جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی"،  اولین همایش اقتصاد مقاومتی، صفحه 109.
سپهری (1393)، توجه به مدل همکاری تعاون راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، بازیابی شده در تاریخ 17 اردیبهشت 1393، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
http://www.lssi.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=LssiPortal&Lang=fa-IR&ItemID=167&mid=14472&wVersion=Staging
سیف، ‌اله مراد (1391)، "الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی‌ایران"، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 16.
شیروانی، امیر و احسان مرادی (1391)، "تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی"، بازار سرمایه. شماره 33.
عبدی، مسعود و صابر میرزایی (1391)، "جغرافیای اقتصادی ایران، فرصت منطقه‌ای برای توسعه ملی"، اولین همایش اقتصاد مقاومتی.
کرباسیان، مهدی (1391)، "الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی"، نشریه آینده‌نگر، شماره 14.
کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و نظام اداری (1392)، "اصول کلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی"، فصلنامه سیاست کلان، شماره 2.
لاریجانی، علی (8 اردیبهشت 1393)، "اقتصاد مقاومتی به معنی کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها است"، کیهان.
مهدی‌زاده، سمانه و مهدیه شیخ‌پور (1392)، "نقش اقتصاد مقاومتی بر تحریم"، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
نریمانی، میثم و حسین عسکری (1391). "چارچوب مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی"،  اولین همایش اقتصاد مقاومتی.
یارفردی، رسول و احسان ملکی، شیما و عسل بخشیان (1392)، "کنکاش در مقاومت اقتصادی"، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
منابع لاتین
Agha, S. (2011), A Multi-Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy" Characterizing the Situation in Gaza Strip, 8th International Conference on Islamic Economy and Finance, Doha, Qatar.
Bygrave,W. (1994), The Portable MBA in Intrepreneureship, New York: John Wiley & Sons In.
Dove.R. (1999), "Knowledge Management, Response Ability, and the Agile Enterprise". Journal of Knowledge Management 3, 18–35.
Goldman, S., Nagel, R., & Preiss, K. (1995), Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer, New York: Van No strand Reinhold.
Gunasekaran, A. (1999), "Agile Manufacturing: A Framework for Research and Development", Int. Journal of Production Economics 62, 87-105.
Hormozi, A. (2001), "Agile Manufacturing: The Next Logical Step, Benchmarking", International Journal, 8 (2), 132-43.
Jackson, M., & Johansson, C. (2003), "Agility Analysis From a Production System Perspective", Intergarted Manufacturing Systems 14 (6), 482–488.
Kidd, P. (1994), Agile Manufacturing: Forging New Frontiers, Addison- Wesley.
Lin, C.-T., Chiu, H., & Tseung, Y.-H. (2006), "Agility Evaluation Using Fuzzy Logic", International Journal of Production Economics 101 (2), 353–368.
Maskell, B. (2001), "The Age of Agile Manufacturing, Supply Chain Management", International Journal, 6 (1), 5-11.
Mccarty, F. (1993), "Agility in Manufacturing", Manufacturing Engineering 111 (6), 8.
Meredith, S., & Francis, D. (2000), "Towards Agility: The Agile Wheel Explored", The TQM Magazine,12 (2). 137-43.
Ramesh, G., & Devadasan, S. (2007), "Literature Review on the Agile Manufacturing Criteria", Journal of Manufacturing Technology Management 18 (2),.182-201
Rigby, C., Day, M., Forrester, P., & Burnet, J. (2000), "Agile Supply: Rethinking Systems Thinking, Systems Practice", International Journal of Agile Management Systems 2(3), 178-186.
Roberts, N., & Varun , G. (2012), "Investigating Firm's Customer Agility and Firm Performance : The Importance of Aligning Sense and Respond Capabilities", Journal of Business Research 65, 579–585.
Schumpeter, J. A. (1947). The Creative Response in Economic History, Journal of Economic History, (7), 149-159.
Setia, P., Sambamurthy, V., & Closs, D. (2008), "Realizing Business Value of Agile It Applications: Antecedents in the Supply Chain Networks", Information Technology and Management (9:1), 5-19.
Sharifi, H., Zhang, Z.,(1999), A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organisations: An Introduction", International Journal of Production Economics 62 (1–2), 7–22.
Sherehiy, B., Karwowski, W., & Lay, J. (2007), "A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks, and Attributes, International Journal of Industrial Ergonomics 37, 445–460.
Tseng,Yi-Hong.,Lin,Ching-Torng (2011), Enhancing Enterprise Agility by Deploying Agile Drivers, Capabilities and Providers, Information Sciences 181, 3693–3708.
Tsourveloudis, N., & Valavanis, K. (2002), On the Measurement of Enterprise Agility", Journal of Intelligent and Robotic Systems 33 (3), 329–342.
Vinodh, S., Sundararaj, G., & Devadasa, S. (2009), "Total Agile Design System Model via literature Exploration", Industrial Management & Data Systems ,109 (4),
Vokurka, R., & Fliedner, G. (1998), "The Journey Toward Agility", Industrial Management & Data Systems, 98(4), 165-71.
Yusuf, Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran. (1999), "Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes", International Journal of Production Economics 62(1-2), 33-43.
Zhang, Z., & Sharifi, H. (2007), "Towards Theory Building in Agile Manufacturing Strategy – A Taxonomical Approach", IEEE Transactions on Engineering Management 54 (2). 351-370.