تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

چکیده

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون‌گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون‌گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می‌شود. در حالی که مراجعه به فقه به‌روشنی نشان می‌دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان‌ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می‌داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می‌دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه‌های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی‌داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reductionist Approach to Capital Punishment in Iranian Criminal Law

چکیده [English]

According to the Constitution, in Iran, the legislator is obliged to legislate based on Shiite jurisprudence. Referring to jurisprudence implies that there are diverse opinions on one single issue and the legislator faces the question that out of all these opinions which one should be chosen to comply with law. In response to the question, so far various opinions have been expressed and so many of them have been criticized. The answer to this question is the adherence of the legislator to high-level principles. The rules like "precaution in bloodshed", "the rule based on the limits of negligence", "life preservation", "non-aggression in bloodshed", "elimination of Hodood", "preferring amnesty instead of doing mistake in punishment", "preferring impunity" and "preferring the principles of ease and conciliation" are the cases has been mentioned in Shiite jurisprudence indicating the importance of the right to life in Islamic paradigm. On the other hand, there are some concepts supposing that by assembling some minor principles, we can attain general provisions of such concepts. We can mention Bagher Sadr′s theory elaborated in his book titled "Eghtesadona" and the psychological theory of "Gestalt". If we consider principles and rules in the way "Bagher Sadr" and "Gestalt" look on them, we will realize that all of them show the importance of life and right to living. Now, if we intend to answer the question regarding the abovementioned statements that what legal decisions should be transformed into law, we should say that in cases in which there is no consensus among the juridical comments, our decision must be based on the rejection of capital punishment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution
  • capital punishment
  • Jurisprudence
  • rules
  • legislation