امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها

نویسندگان

چکیده

دسترسی به فناوری‌های نوین تروریست‌ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست‌ها می‌توانند به سهولت با سازمان‌هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می‌شود. از این‌رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین‌المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به‌علاوه، تأسیس دیوانی بین‌المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته‌ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته‌ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین‌المللی هسته‌ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته‌ای، جرم‌انگاری اقدامات مجرمانه هسته‌ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل‌ونقل و تجارت غیرقانونی هسته‌ای است. از این‌رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته‌ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین‌المللی هسته‌ای به‌ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته‌ای را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Establishing International Nuclear Criminal Court; Challenges, Strategies and Achievements

چکیده [English]

The need for a new international court to attend the issues of nuclear weapons nonproliferation and disarmament has been proven by the occurrence of several international incidents. In April 2010 Nuclear Security Summit, establishing an international nuclear criminal court as a fundamental step in promoting nuclear security and countering nuclear terrorist acts was proposed. Recently, the International Nuclear Nonproliferation and Disarmament Commission for establishing a new international court called for assessing international contribution in nuclear nonproliferation and disarmament. The structure of International Law System lacks any comprehensive documents in terms of nuclear security, nuclear criminology, criminal prosecution and illegal nuclear trade and traffic. Therefore, establishing an International Nuclear Criminal Court could both revise and promote the nuclear nonproliferation system and provide opportunities to resolve the security flaws in international nuclear law

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear terrorism
  • nonproliferation
  • Nuclear Disarmament
  • International Court of Justice
  • International Criminal Court
  • International Nuclear Criminal Court