چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران

نویسندگان

چکیده

در عصر کنونی، اقتصاد جهانی با تمامی پیچیدگی‌های خود اعم از جهانی‌شدن، وابستگی متقابل، تأکید بر رقابت بی‌وقفه، استفاده از مزیت‌های نسبی و غیره، همچنان به انرژی نفت و گاز و تأمین آن وابسته است؛ زیرا انرژی نقطه حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر، انرژی خود یکی از ارکان قدرت محسوب می‌شود؛ چون در جهان امروز توسعه (که خود وابسته به انرژی است) می‌تواند تولید قدرت کند. با اهمیت‌یافتن منابع انرژی و به‌ویژه نفت و گاز در معادلات جهانی، ایران در کانون منطقه‌ای (خلیج‌فارس) قرارگرفته است که در تولید و انتقال نفت و گاز جهان نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که از نظر کارکرد بسان قلب جهان عمل می‌کند. از این‌رو، در ژئوپلیتیک انرژی جهان، ایران از دو جهت قرار‌گرفتن در کانون بیضی انرژی جهانی و قرار‌گرفتن در مسیر انتقال انرژی مورد توجه کشورهای بزرگ مصرف‌کننده انرژی واقع ‌شده است. این دو ویژگی در کنار سایر عوامل دیگر سبب شده است که ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح شود. لذا توجه بدان در تعاملات جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدین ترتیب، نظر به اهمیت موضوع، ارزیابی چشم‌انداز ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران بر مبنای جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مراکز معتبر جهان، کلیت این مقاله را شکل داده است که بر مبنای آنها، باوجود تحریم‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی، ایران همچون گذشته از اهمیت ‌به‌سزایی در میزان ذخایر، تولید و انتقال انرژی جهان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Prospects of Geo-energy in the Persion Gulf and Iran′s Status

چکیده [English]

Today, governments define their energy security in the framwork of a narrow paradigm of national interests based on a realistic approach, but there are many issues related to energy policy such as investment on oil and gas fields, technology transfer, climate change and natural disasters and various dimensions of sustainability having a transnational nature. On the other hand, several energy security factors are common between energy producing and consuming countries which indicates an interdependence between security of demand and security of supply. So an alternative security paradigm for energy policy is needed for covering all national and transnational issues related to energy

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy Security
  • security of demand
  • security of supply
  • Sustainability
  • global energy security
  • transnational paradigm