استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد

نویسندگان

چکیده

تاراج اموال گونه‌ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی‌های عمومی ‌یا خصوصی توسط کارگزاران عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبعات منفی این پدیده و به‌کارگیری اموال تاراج‌شده در فرایندهای مجرمانه بین‌المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ‌افروزی سبب جلب توجه حقوق بین‌الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به‌عنوان مهم‌ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم‌انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت‌اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت‌ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می‌کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی نهادهای بین‌المللی و با تأکید بر رویه‌ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج‌شده مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که ضمن پایه‌گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده‌های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی‌های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی‌های تاراج‌شده، جرم‌انگاری ثروت‌اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین‌المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی‌های تاراج‌رفته در پرونده‌های فساد مالی در کشور، می‌توان نتایج موفقیت‌آمیزی کسب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stolen Assets Recovery and International Anti-Corruption Law

چکیده [English]

Recovering stolen assets has become a vital factor in international anti- corruption efforts. The theft of public assets and resources by corrupt officials has enormous cost for victim countries, because it weakens confidence in public institutions, damages private investment climate, and reduces funds available for investment in public health, education and other poverty alleviation measures. Also achieving international cooporation on many aspects of identifying and recovering stolen assets is a major problem. Victim countries are facing many problems for recovering their stolen assets. These problems involve preventing assets from leaving the victim jurisdiction, preventing stolen assets from entering international financial centers, and indentifying and tracing assets. Given the billions of dollars stolen by political leaders and other high ranking officials, the United Nation initiated the anti- corruption initiative to assist countries with recovering and returning these stolen assets to victim jurisdiction. Under the United Nations Convention against Corruption, countries agreed on asset-recovery, which is stated explicitly as the fundamental principle of the Convention. Several provisions specify how cooperation and assistance will be rendered. The methodology of this study is based on the doctrinal, qualitative, and legal research. The authors use doctrinal data, normative sources, and information collected from scientific journals, legal reference system, the Internet, library, etc and conduct a descriptive-legal research by identifying, examining, describing and clarifying existing international legal standards on stolen assets recovery. This article applies international legal standards on national corruption cases. This can clarify how international cooporation can be used to return the Iranian stolen asset to the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • ؛ stolen assets recovery؛ United Nations Convention against Corruption