بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا)

نویسندگان

چکیده

ما در نوشتار پیش‌رو، به واکاوی جایگاه اسقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده در بستر منافع گسترده این کشور در جهان پرداخته‌ایم. ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یگانه ابرقدرت برآمده از رقابت جنگ سرد، همواره کوشیده است تا مناطق ژئوپلیتیکی گسترده‌ای را زیر نگین رهبری خود داشته باشد. در همین راستا، بر اساس تعریف فـراخی که از منافع پراکنده خود در پهنه گیتی داشته است، به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خود در گوشه و کنار جهان اقدام کرده است. یکی از این مناطق که نقش غیرقابل انکاری در روندهای امنیتی و سیاسی جهان ایفا می‌کند، اتحادیه اروپا است. ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری آیـزنهاور تعداد متنابـهی از سلاح‌های هسته‌‌ای خود را تحت پوشش سیاست اشتراک‌گذاری هسته‌ای در خاک کشورهای اروپایی عضو ناتو مستقرکرد. از این‌رو، ما در مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که مبانی استقرار فرا سرزمینی تسلیحات هسته‌ای در ایالات ‌متحده آمریکا چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بر این امر ابتناء یافته است که ایالات متحده برای نگه‌داشت قابلیت تحرک عملیاتی بالا و اطمینان به متحدان در رابطه با «چتر هسته‌ای» و تأمین امینت آنها در بـرابر نیروی متعارف عظیم شوروی اقدام به استقرار سلاح‌های مذکور در خاک کشورهای عضو ناتو کرده است. روش ما برای بررسی این امر، توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات بهره برده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forward Deployed Status of US Nuclear Weapons in the Context of the Universality of American Interests

چکیده [English]

This article investigates the forward deployed status of US nuclear weapons in the context of universality of American interests in the world. The United States as the sole superpower emerged from the Cold War has always tried to be a leader in setting the broad geopolitical agenda. Along these lines, the US has an interest in the deployment of tactical nuclear weapons around the world. One of the regions which plays an indispensable role in global security and political trends is Europe. The United States during the 1960s under the presidency of General Eisenhower, deployed a substantial number of its nuclear weapons according to the policy of "nuclear sharing" in the territory of NATO member countries. This article attempts to identify the benefits of the deployment of these weapons. Our research methodology is descriptive based on library sources and documents to collect data

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • NATO
  • nuclear weapons forward deployment
  • tactical nuclear weapons
  • Soviet Union
  • Russia