آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ضمن بررسی و ریشه‌یابی بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا قصد دارد تا سیاست‌ها، نگرش‌ها و برنامه‌های اقتصادی اصلی‌ترین قدرت اقتصادی اتحادیه یعنی آلمان را جهت مواجهه با این بحران و مدیریت آن مورد تحلیل قرار دهد. در این نوشتار از چارچوب نظری بین‌الدولی‌گرایی جهت فهم بهتر روندها و تحولات کنونی در اتحادیه اروپا بهره‌گیری خواهد شد. در پایان، نگارنده پس از بررسی و اشاره به سناریوهای پیش‌روی اتحادیه اروپا، تلاش خواهد کرد تا گزینه محتمل‌تر در ارتباط با فرجام بحران مالی و همگرایی اروپایی را با تکیه بر روندهای موجود بیان نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germany and Management of EU Financial Crisis

چکیده [English]

The present article discusses the root causes of the ongoing financial crisis facing the European Union (EU) before analyzing the policies, attitudes and economic plans of the EU’s economic powerhouse, Germany, for dealing with and managing the crisis. The theoretical framework known as intergovernmentalism is used here to better understand the current trends and developments of the EU. In conclusion, the author will discuss scenarios ahead of the EU before introducing the most possible option to end the financial crisis and European convergence on the basis of the existing trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euro crisis
  • European convergence
  • intergovernmentalism
  • monetary and financial union
  • Germany’s economic policies