اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ صنعت نفت و گاز

نویسندگان

چکیده

صنعت نفت و گاز برای ایران اهمیتی راهبردی دارد و از همین‌رو بسیار مهم است که توسعه‌ این صنعت در کدام بستر اجتماعی صورت می‌گیرد و کیفیت تعامل میان صنعت نفت و اجتماعاتی که در مناطق نفت‌خیز و عملیاتی قرار دارند، چگونه است. مقاله‌ حاضر ضمن بررسی شواهدی از نارضایتی اجتماعات محلی از شیوه‌ توسعه صنعت نفت در این مناطق، علل بروز این نارضایتی را بررسی و سپس با تحلیل رویکردهای نظری حاکم بر این شیوه از توسعه، علل بروز مشکلات را تبیین می‌کند. استدلال اساسی مقاله این است که برنامه‌ریزی توسعه بر مبنای الگوی قطب رشد و با جهت‌گیری نیازمبنا سبب شده است ظرفیت‌های اجتماعات بومی برای مشارکت در جریان توسعه نادیده گرفته شود. همچنین این مقاله برخی فرایندهای نهادی منجر به بروز مشکلات ایجادشده در مناطق نفت‌خیز و عملیاتی صنعت نفت را نیز بررسی کرده و تأثیر آن‌ بر بروز مشکلات را نشان می‌دهد. مقاله برخی رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی توسعه برای ایجاد تعامل مثبت با اجتماعات محلی و تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردی برای توسعه‌ صنعت نفت در مناطق نفت‌خیز را نیز بررسی می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Importance of Analyzing Social Consequences of Theoretical Views Governing Development of Oil and Gas Industry

چکیده [English]

Oil and gas industry is strategically important for Iran and, therefore, it is very important to know about social context of its development as well as the quality of the interaction between the oil industry and local communities living in oil-rich and operational regions. The present paper first discusses evidence about the discontent of local communities with the method used for the development of the oil industry in those regions before going into the reasons behind that discontent and analyzing theoretical approaches underlying oil industry development method and clarifying the root cause of the problem. The basic argument of the paper is that development planning using growth pole model, which is demand-based, has caused local social capacities for participation in the development process to be ignored. The paper also delves into certain institutional processes which have led to problems in oil-rich and operational regions of the oil industry to delineate their impact on the existing problems. The paper reviews some new approaches to developmental planning which can lead to positive interaction with local communities and create strategic social security needed for the development of oil industry in oil-rich regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and gas industry
  • social consequences of development
  • growth pole
  • demand-based approach
  • Asset-based Approach
  • local communities