مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده

نویسنده

چکیده

کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلاً عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر است؛ اما به نظر می‌رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری در این کشور در حال ظهور است. با این حال مهم‌ترین انتقاداتی که درزمینه نقض حقوق بشر علیه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از: الف) عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر؛ ب) محدودیت آزادی بیان و اجتماعات؛ ج) قاچاق انسان؛ د) اعدام و سایر مجازات‌های قضایی خشن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Human Rights Situation in the United Arab Emirates

چکیده [English]

The United Arab Emirates, like other Persian Gulf littoral states, is grappling with a structural challenge between rapid economic growth and lack of political development which is characterized by violation of international human rights standards. However, it seems that signs of democratic reforms and more respect for human rights are gradually appearing in that country in order to appease international public opinion, attract foreign investments, and achieve sustainable development targets. However, the most important criticism related to human rights violations of UAE government has, thus far, focused on four issues: A) disregard for the rights of immigrant workers; B) restrictions on freedom of expression; C) human smuggling; and D) capital punishment and other forms of physical punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAE government
  • human rights standards
  • Political Development
  • Economic Growth
  • basic human rights documents
  • Federal National Council
  • immigrants workers’ rights
  • Freedom of Expression
  • human smuggling and other violent judicial punishments
  • Foreign Investment