چالش‌های عملیات صلح سازمان ملل متحد در محیط امنیتی نوین جهانی

نویسنده

چکیده

مناقشات و درگیری‌ها در طول تاریخ همواره یکی از عناصر اصلی سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل بوده‌اند. پس از شکل‌گیری دولت مدرن، این نهاد تلاش کرده است وقوع مناقشات را تا حد امکان کاهش دهد. به صورت کلی در عرصه تحول نظام بین‌المللی جامعه بین‌المللی از زمان عهدنامه وستفالیا تاکنون رهیافت‌های متفاوتی را جهت پایان دادن به مناقشات و درگیری‌ها پشت سر نهاده است. در یک تقسیم‌بندی علمی سه رهیافت مدیریت مناقشه، رهیافت حل و فصل مناقشه و رهیافت چندبعدی پایان‌بخشی به مناقشه از جمله رهیافت‌های جامعه بین‌المللی در مدیریت مناقشات در طول چند سده گذشته بوده است. مقاله کنونی به صورت مشخص به بررسی چالش‌های رهیافت چندبعدی پایان‌بخشی به مناقشه در چهارچوب عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد از یک منظر تاریخی ـ تحلیلی می‌پردازد.; سابقه تاریخی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اجزای رهیافت چندبعدی پایان‌بخشی به مناقشات و عناصر مختلف شکل‌دهنده به آن در این مقاله بررسی می‌شود. با توجه به پیشینه تاریخی، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در فضای کنونی با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که این چالش‌ها را می‌توان به دو گروه: چالش‌های امنیتی و چالش‌های همکاری ـ هماهنگی تقسیم کرد. بر این اساس چالش‌های امنیتی بر دودسته اساسی شکل گرفته‌اند: 1) دولت‌های ضعیف یا شکست‌خورده و 2) بحث تروریسم. از جمله علل چالش‌های امنیتی درباره دولت‌های ضعیف یا شکست خورده می‌توان به تأخیر در فرآیند ملت‌سازی، خلأ قدرت، نابرابری و فساد اشاره کرد. همچنین در خصوص تروریسم می‌بایستی عللی چون تعصبات قومی، قبیله‌ای، نژادی و مذهبی را می‌توان ذکر کرد.; با توجه به اهمیت عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد باید با شناسایی چالش‌های مربوطه خود را برای مقابله با آنها و هماهنگی عوامل مختلف عملیات حفظ صلح با شرایط نوین جهانی آماده نماید. در این راستا توجه به موضوع امنیت انسانی در این عملیات دارای اهمیت بالایی است.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing the U.N. Peacekeeping Operations in the New Global Security Environment

چکیده [English]

Conflicts and wars have been an integral component of domestic and international policies in;
the course of history. After establishment of modern nation-state, it has tried to reduce conflicts.;
Since Westphalia Treaty, the world has experienced different approaches to end conflicts;
and wars. According to a scientific classification, conflict management, conflict resolution,;
and multidimensional conflict approaches have been used at international level to manage;
major conflicts in the past few centuries. The present article focuses on challenges resulting;
from multidimensional conflict management approach adopted in the course of UN peacekeeping;
missions from historical and analytical angles.;
The paper will also review historical background of UN peacekeeping missions as a component;
of multidimensional conflict management approach. In view of that historical background,;
peacekeeping missions undertaken by the United States are currently facing major;
challenges which can be divided in two groups: security challenges as well as cooperationcoordination;
challenges. According to this division, security challenges are posed by either 1);
weak and defeated governments, or 2) terrorism. Security challenges posed by weak or defeated;
states include delay in nation building process, power vacuum, inequality, and corruption.;
Ethnic, tribal, and racial discriminations as well as religious bigotry are major challenges;
resulting from terrorism.;
In view of the importance of UN peacekeeping operations, we must identify related challenges;
and get ready to confront them while coordinating various factors to undertake peacekeeping;
missions conforming to new international conditions. Such missions will be of utmost;
importance due to significance of human security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • peacekeeping operations
  • Conflicts
  • Human Security
  • Intractable
  • conflict
  • A Glance at the Human Rights Situation