رهبری از منظری جامعه‌شناختی

نویسنده

چکیده

یکی از دانشمندان علوم سیاسی به نام«مک گرگور» می‌گوید: «رهبری یکی از پدیده‌های روی زمین است که کمترین اطلاعات را در مورد آن داریم.»(فورسایت،1380:238) بسیاری از مردم شکایت دارند که کوچک‌ترین درکی از رهبری ندارند و عنوان می‌کنند که بسیاری از اظهارنظرهایی که در مورد رهبری می‌شود، عمدتاً نامربوط است. با این وجود، موضوع رهبری از دیر باز ذهن علمای علم مدیریت، روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی را به خود معطوف داشته است و هر کدام از منظری متفاوت به این موضوع نظر کرده و پرسش‌هایی را مطرح نموده‌اند.