فر ایند تاثیرگذاری عملیات روانی در عراق

نویسنده

چکیده

اگرچه افکار عمومی بین المللی نتوانست به مثابه عاملی بازدارنده در برابر اقدامات نظامی ایالات متحده علیه عراق عمل کند؛ اما در عین حال، باعث شد که ایالات متحده در طول جنگ برخی از خواسته ها و دغدغه های افکار عمومی بین المللی مانند تلاش در جهت عدم کشتار غیرنظامیان، عدم به کارگیری تسلیحات انبوه، عدم انهدام زیرساخت های اقتصادی عراق و نیز عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی را در نظر بگیرد.; اقدام فوق باعث شد تا نوعی خلاء ناشی از عدم به کارگیری تسلیحات غیر دقیق، بمباران های وسیع و موشک پرانی های معمولی، در عملیات نظامی ایالات متحده ایجاد شود. برای جبران خلاء مزبور ارتش آمریکا بهره گیری از سلاح های بسیار دقیق و موشک های آدرس یاب به همراه بکارگیری گسترده از عملیات روانی را در دستور کار خود قرار داد که بنا به گفته بسیاری از ناظران نظامی، این امر دستاوردهای مثبتی نیز در بر داشت.;