ماهیت و تهدیدات نو وهابیزم

نویسنده

چکیده

بعد از حملات یازده سپتامبر به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا، تبلیغات وسیعی از سوی رسانه‌های مختلف غربی، باعث شده است تا واژه‌هایی از قبیل تروریسم، ضد مدرنیته، مخالف غرب و ... با اسلام مترادف شوند. از سوی دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز و خلاف شأن انسانیت گروه‌هایی از قبیل القاعده و پذیرش راحت عقاید آنها از سوی برخی، مزید بر علت شده است تا کسانی که با اسلام آشنایی چندانی ندارند، آراء و عقاید این گروه‌ها را با اسلام یکی بدانند. در این میان، تعصب‌های خشک و اطلاعات غلطی که از اسلام به کشورهای غربی می‌رسد، به جای اینکه راه حل جدیدی را نشان بدهد، مشکلات را دو چندان می‌کند. بنابراین بهترین راه حل برای پاک‌کردن چهره‌ی اسلام از این‌گونه برداشت‌ها و تصورات غلط این است که مبانی فکری این گروه‌ها را بهتر بشناسیم. در این راستا، این پژوهش نیز به دنبال بررسی مبانی فکری و ریشه‌های به وجود آمدن چنین برداشت‌هایی می‌باشد. طبق فرضیه‌ی این مقاله، ترکیب مذهب وهابیت با اندیشه‌ی متفکران رادیکالی از قبیل سید قطب، باعث به وجود آمدن شبکه‌ی القاعده شده است؛ محصول این ترکیب، نو وهابیت نام دارد. در این میان، انقلاب اسلامی ایران و اشغال افغانستان توسط شوروی در سال 1979 نیز، در به وجود آمدن سازمان القاعده، نقش کلید داشته‌اند