خلق و خوی ایرانیان

نویسنده

چکیده

این نوشتار حاوی ارزیابی کتابهایی است که دراین باره به نگارش در آمده و مشهور ترین آن از نویسنده فقید محمد علی جمالزاده تحت عنوان خلقیات ما ایرانیان است. در این مقاله پس از ذکر ریشه های هشتگانه ویژگی های اخلاقی ایرانیان، به این بحث می پردازد که چگونه ضعف های اخلاقی بیش از پیش کنار می رود و زیبایی های اخلاقی جایگزین آن می شود.

کلیدواژه‌ها