دیباچه‌ای بر جهانی شدن و تحول مفهوم دولت ملّی

نویسنده

چکیده

امروزه حوزه‌های مختلف دانش بشر، از جمله رشته‌های علوم اجتماعی دستخوش تغییر و تحولاتی گشته‌اند، که یکی از این حوزه‌ها رشته روابط بین‌الملل است؛ در درون این رشته‌ تغییر و تحولاتی صورت گرفته و مفاهیم جدیدی مطرح و برخی مفاهیم بازتعریف شده‌اند. عامل اساسی و مهمی که سبب وقوع این تغییر و تحولات در درون رشته روابط بین‌الملل شده است، فرآیند جهانی شدن است. این واژه از جهتی، یک مفهوم کاملاً جدید و از جهت دیگر، یک مقوله قدیمی به شمار می‌رود. بسیاری از انگاره‌های جهانی شدن به شکل آرمان‌خواهانه آن مانند همبستگی انسان‌ها، حقوق بشر، برادری، عدالت جهانی و جز اینها، از قرن‌ها پیش توسط علمای اخلاق، حقوقدان‌ها، رهبران و سیاستمداران مطرح گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها