ثلث مصرف انرژی کشور، آکنده از چالش؛ انرژی بخش خانگی مقاومت سنگین در برابر بهینگی

نویسنده

چکیده

بخش خانگی با مصرف بیش از 32% از کل مقدار انرژی مصرفی کشور در سال 1381، بالاترین سهم در میان سایر بخش‌های اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است. آمار نشان می‌دهد که مصرف انرژی در بخش خانگی سالانه (در طی دهه 70) به‌طور متوسط حدود 45% رشد داشته است که ادامه روند فعلی از سال 1381 تا سال 1400 منجر به مصرف بیش از 6952 میلیون معادل بشکه نفت خام و به ارزش 6/157 میلیارد دلار به قیمت‌های جاری حامل‌های انرژی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها