آینده اسلام سیاسی

نویسنده

چکیده

آیا حملات 11 سپتامبر 2001 آخرین نفس رادیکالیسم اسلامی بود و یا آغازی برای رویارویی خشونت‌آمیزتر بین افراطگرایان مسلمان و غرب؟ بحران کنونی برای آینده جهان اسلام چه معنایی خواهد داشت؟ آیا مسلمانان از خشونت و مخالفت با غرب دست خواهند کشید و یا به اسامه بن‌لادن و هوادارانش اجازه خواهند داد تا ماهیت روابط آتی میان مسلمانان و غرب را شکل دهند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تا حدی د دست‌های دولت بوش قرار دارد. جنگ علیه تروریسم هم اینک ضربه عمده‌ای به پرسنل، زیرساخت‌ها و عملیات شبکه القاعده بن‌لادن وارد ساخته است. آنچه که به همین اندازه مهم است عبارت از این است که این جنگ سرمستی و احساس شکست‌ناپذیری اسلام‌گرایان رادیکال را که ناشی از جهاد موفقیت‌آمیز علیه اشغال شوروی توسط افغانستان بود، از هم پاشید، اما هنوز روشن نیست که آیا این جنگ نهایتاً تنش کنونی در جهان اسلام را تخفیف خواهد داد و یا آن را تشدید خواهد نمود