مصاحبه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ واکاوی رویکردها در حوزه سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

با تشکر از حضرتعالی به خاطر فرصتی که مرحمت فرمودید. به‌عنوان نخستین سؤال، حضرتعالی هم در تدوین قانون اساسی و هم در مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون مربوط به شرح و وظایف وزارت امور خارجه و هم در بازنگری قانون اساسی شرکت داشتید. مستحضر هستید که در قانون اساسی سیاست خارجی، اهداف و مقاصد مشخصی دارد که عبارت‌اند از: سعادت انسان در کل جامعه بشری، استقلال کشور، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، نفی ستم‌گری و ستمکشی، طر کامل استعمار، روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب و صداقت و وفای به عهد در معاهده‌ها. اگر شما دوباره بخواهید اینها را مرور بفرمایید، با توجه به اینکه برخی از مفاهیم و واژه‌ها یک مقداری تغییر کردند، مثلاً عدم تعهد یا مفاهیم سلطه‌گری، استعمار، مبارزات حق‌طلبانه دیگر به صورت گذشته مطرح نیست. اگر می‌خواستید دوباره در قانون اساسی اهداف سیاست خارجی را مرور بفرمایید، فکر می‌کردید که چگونه می‌شد در جهان معاصر با آنها برخورد کرد؟