مروری انتقادی بر نظریه پول، دولت و بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 


 

پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید می‌شود که متأثر از بازار و دولت می‌باشد. از آنجایی‌که پول حامل ارزش است، کلیه متغیرهای اقتصادی که دارای ارزش هستند، می‌توانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند. از سوی دیگر، دولت بدون بازار و بازار بدون دولت نمی‌توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده‌ای ناشی از دو عامل است. این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت، نقش و کارکرد پول، به بررسی نظرات پولی موجود و ناتوانی آن‌ها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول‌های به‌کاررفته در تاریخ اقتصادی می‌پردازد. مشاهده می‌شود که هم در تعریف، هم در شکل، هم در نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده است. سپس به ارائه­ یک نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می­پردازد که قادر است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای پول، تعریف، نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. دو دیدگاه در خلق پول که یکی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می‌داند در نظریه جدید ترکیب شده‌اند. پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان می‌دهد. یکی پول دولتی است که بانک مرکزی تولید می‌کند و دیگری پول درون‌زا یا پول بانکی است که بازارهای پولی آن را ایجاد می‌کنند و سومی پول مبادله‌ای یا پول محاسباتی است که در بازارهای حقیقی جریان می‌یابد که هرکدام از اشکال آن دارای ماهیت و کارکرد جداگانه‌ای هستند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Money, State and Market Theory

چکیده [English]

 


 

Money is the carrier of value which is created through a two-way process and is influenced by market and state. Since money carries value, all economic variables that have value can be carried or represented by money. State without market and market without state are unable to create money. Therefore, money is a phenomenon with two agents. This article, after reviewing the related literature on the nature, role and function of money, examines existing monetary views and their inability to interpret the widespread changes in the types of currencies used in economic history. It observes that there is no theoretical unity in definition, in form, in role and in the origin of money in the economy. Then, it presents a combinatorial theory with the help of value theory to cope with these monetary changes that is able to reduce the dispersion of money-related issues, and to explain more clearly money’s function, role and origin by introducing a central concept for it. The new theory combines two concurrent views regarding the creation of money which consider its origin to be either market or state. Money manifests itself in the economy in three forms; first, the state money created by the central bank, second, the endogenous money (bank money) created by the money markets, and finally, the exchange money (calculating money) which is created by the real markets. Each form has its own nature and function.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : commodity money
  • economic needs
  • types of money
  • monetary policy tools
  • market
  • state