About Journal

فصلنامه راهبرد باسابقه ترین نشریه پژوهشکده تحقیقات راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک) مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود.

این فصلنامه از سال 1371 تاکنون فعال است.

به استناد مصوبه شورای راهبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1389)، از بین 406 نشریه، جایگاه نخست و در سال 1390 از بین 630 و همچنین در سال 1391 از بین 887 نشریه جایگاه هفتم را از نظر ضریب تأثیر Impact Factor در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کسب نموده است.

این فصلنامه تاکنون بیش از هزار مقاله در حوزه‌های مختلف به چاپ رسانیده است.