دیپلماسی گفتمانی اغتشاشات سال 1401 ایران و رسانه های جهان: مطالعه موردی شبکه الجزیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ارتباطات و رسانه، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اغتشاشات، اعتراضات، تحولات و تغییرات اجتماعی در هر کشور از اهمیت زیادی برای ساختار سیاسی-اجتماعی کشورها برخوردار است. در ایران نیز تحولات مزبور دارای اهمیت ویژه ای است. در این رابطه کشورهای مختلف از طریق رسانه های خود در تلاش هستند که دیدگاه های حاکم را به گونه ای منعکس کننده که از طرفی نوعی از دیپلماسی رسانه ای و گفتمانی تلقی می شود و از سوی دیگر در ساخت گفتمانی تاثیرگذار باشد. مطالعه رسانه های جهان به دلیل تاثیرگذاری آنها در ساخت ذهنیت ملی، منطقه ای و جهانی در حوزه های فعالیت آنها، برای کشف شیوه های گفتمان سازی در رابطه با اغتشاشات سال 1401 ایران حائز اهمیت است.
مقاله با استناد به نظریه گفتمان و روش تحلیل عملیاتی گفتمان (پدام) در تلاش است که گفتمان و در حقیقت دیپلماسی گفتمانی حاکم بر شبکه الجزیره قطر به دلیل اهمیت منطقه ای و جهانی آن در این زمینه با تحلیل 7 گزارش خبری که در آغاز اغتشاشات در ایران منتشر کرده است، را مورد کشف قرار دهد.
پژوهش به نتایج مهمی دست یافت که از مهمترین آنها: مخالفت سازی نظام با حقوق بشر، جهانی سازی اعتراضات ایران و امیدسازی برای موفقیت اعتراضات در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Discursive Diplomacy of Iran's 2022 Riots and the World's media: A Case Study of Al Jazeera Network

نویسنده [English]

  • Hassan Bashir
Communication and Media, College of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadiq University
چکیده [English]

Riots, protests, developments and social changes in every country are very important for the political-social structure of the countries. In Iran, the aforementioned developments are also of special importance. In this regard, different countries through their media are trying to reflect the ruling views in a way that on the one hand is considered a form of media and discourse diplomacy and on the other hand is effective in building a discourse. The study of world media is important to discover the methods of discourse formation in relation to the disturbances of 1401 in Iran due to their influence in building national, regional and global mentality in their fields of activity.
Based on the discourse theory and the Practical Discourse Analysis Method (PDAM), the article is trying to discover the discourse and in fact the discourse diplomacy governing Al Jazeera network in Qatar due to its regional and global importance in this field by analyzing the 7 news reports that it published at the beginning of the unrest in Iran.
The research achieved important results, the most important of which are: making the system oppose human rights, globalizing Iran's protests, and creating hope for the success of protests in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "2022 Iran Riots"
  • "Al Jazeera Network"
  • "Discourse Diplomacy"
  • "Practical Discourse Analysis Method (PDAM)"