سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

هزینه اشتراک یکساله مبلغ 1.000.000 ریال

واریز به شماره کارت 

6104-3378-1129-9823

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام