نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، عباس راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]

ا

 • احمدیان، حسن دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اعرابی، سیدمحمد استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • اکبر اسدی، علی رئالیسم و رویکردهای رقیب به سیاست خارجی [دوره 18، شماره 3، 1389]

ب

 • برک پور، ناصر راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • بلیک، ژانت قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • بیدهندی، محمد عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش [دوره 18، شماره 1، 1389]

پ

 • پوررحیم، پروین بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]

ث

 • ثاقب، حسن تأثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه [دوره 18، شماره 4، 1389]

ج

 • جدلی، صفی‌ناز صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جنگ آور، حسن مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]

ح

 • حبیبی، لیلا مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • حسینعلی پور، مجتبی راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران) [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حسینقلی زاده?، رضوان مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • حقیقی، حسین راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران) [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حیدری، خلیل برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوار [دوره 18، شماره 4، 1389]

خ

 • خبیری، کابک صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • خرازی، فردین ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • خنیفر، حسین پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]

د

 • داداندیش، پروین بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • درخشان، مسعود ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • دلاور، علی روش‌شناسی کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • دهشیار، حسین از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (2000-1945) [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • دهقان منشادی، محمد بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • دولت‌خواه، زهرا مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • دولتشاهی پیروز، محرم انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]

ر

 • ربیعی، علی شکاف در‌آمدی، دغدغه ‌ امنیتی کشورهای در حال گذار؛ مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • روان‌بد، امین مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب - جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • روحانی، حسن خانواده، سرمایه خانواده و چالش‌های فراروی جامعه ما [دوره 18، شماره 4، 1389]

ز

 • زروندی، نفیسه پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • زهرانی، مصطفی مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]

س

 • سلیمانی، داود بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 18، شماره 3، 1389]

ش

ص

 • صادقی، حسین دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]

ط

 • طباطبایی، سیدعلی تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • طهماسبی آشتیانی، هادی انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]

ع

 • عابدی، احمد مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عابدی، حیدرعلی کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عاقلی، لطفعلی مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • عالی، مرضیه مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عریضی، حمیدرضا روند اجرای پژوهش‌های کیفی و نظریه پایه‌ور در روان‌شناسی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عیوضی، محمدرحیم نظریه‌پردازی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 2، 1389]

غ

ف

 • فیاضی، مرجان استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • فیض، داود تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‌های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‌هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدلSWOT [دوره 18، شماره 1، 1389]

ق

 • قوام، عبدالعلی مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب - جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی [دوره 18، شماره 2، 1389]

ک

 • کاظمی، صدیقه پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • کوزه گر، ولی بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]

گ

م

 • محمودی، علی تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • مسعودنیا، حسین جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • مظاهری اسدی، مهناز نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • ملایری، محمدحسین فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک و پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • منادی، مرتضی روش کیفی و نظریه‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • مهرآرا، محسن بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • مولایی، عبادالله روایت پست‌مدرن هویت بین‌المللی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1389]

ن

و