نمایه نویسندگان

آ

 • آباده ای زاده، مهرنوش مصاحبه با دکتر ناصر جمال زاده؛ دموکراسی در منظر اندیشمندان شهیر شیعه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آجیلی، هادی کندوکاو در چالش‌های ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی، آسیب‌شناسیِ مجلس شورای اسلامی [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • آجیلی، هادی چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • آخوندی، عباس تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 167-196]
 • آخوندی، عباس راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • آدمی، علی بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • آدینه‌وند، علی‌اصغر حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آذر، عادل تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • آذربایجانی، کریم تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • آذری متین، افشین راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • آرش، مجید آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • آریایی‌نیا، مسعود رابطه تهدیدها با امنیت در دنیای جهانی شده؛ امنیت و عدم امنیت [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • آزادبخت، بیتا دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • آقاقلیزاده خیاوری، ایلدار داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • آقا‌محمدی، علی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]
 • آقایی، سیدداوود راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • آقایی، مجید بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی بر رابطه بین گردشگری بین‌الملل و رشد اقتصادی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • آقایی فیروزآبادی، سیدمحمود طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 67-96]
 • آل بویه، علی بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • آل محمد، سیده سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • آل محمد، سیده تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آل محمد، سیده تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]
 • آی. آکوئیر، بی. کاربستِ نظریه مشروعیت سیاسی پیتر برگر؛ چرا کوبا فرو نمی‌پاشد؟ [دوره 12، شماره 1، 1383]

ا

 • ا احسانی، زهر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ابراهیم آبادی، غلامرضا نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ابراهیمی، امیرهوشنگ با نگاهی به ایران؛ بازشناسی بیمه بیکاری [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ابراهیمی، سیدنصرالله بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • ابراهیمی، سیدنصرالله چالش‌های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • ابراهیمی، شهروز رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • ابراهیمی، میلاد راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • ابراهیمی‌لویه، سهیلا مکتب نیوهیون در حقوق بین‌الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • ابرقویی، عباس علل ناتوانی دولت ملی؛ ریشه‌یابی ناکامی‌ها در حل مسئله نفت [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • ابطحی، مصطفی ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • ابوالحسنی رنجبر، احمد الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 151-176]
 • ابوالقاسمی، محمود تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]
 • ابوالمعالی، سیدمحمدصفاالدین بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • ابوالمعالی الحسینی، سیدوحید ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • اجاقی، صبا طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 67-96]
 • اچ.اف. بکر، پیتر تأملی در نظرات مشورتی دیوان جهانی درباره مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای؛ دیوان جهانی و سلاح‌های هسته‌ای [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • اچ کسل، دیوید مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسی اریک فروم، رایت میلز، پیتر برگر [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • احتشامی، مجید به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • احتشامی، مجید راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • احدی، افسانه تا پیش از توافقنامه پاریس، کارنامه آژانس و منافع ملّی ج.ا.ا.ایران [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • احدی، افسانه ایران و تداوم ناتوازنیِ جهانی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • احدی، افسانه آمریکا-ایران؛ دموکراسی، تروریسم و سلاح هسته‌ای [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • احدی، محمدرضا سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 63-102]
 • احسانی زنوز، اعظم بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • احمدی، ابراهیم بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • احمدی، اصغر پایش محیط‌زیست ایران در افق سند چشم‌انداز، دوره 1385-1395 (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه‌های بحرانی) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 333-362]
 • احمدی، حسن بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • احمدی، حمید مصاحبه با دکتر حمید احمدی و دکتر حنان عشراوی؛ فرادید فلسطین امروز از دو نظرگاه [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • احمدی، حمید بازخوانی یک کتاب؛ ایران و عراق در فراسوی جنگ‌های خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • احمدی، حمید با نگاه به آینده فرآیند سیاسی؛ آسیب‌شناسی جریان‌های سیاسی عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • احمدی، حمید تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 311-346]
 • احمدی، علی استراتژی مقابله با تحریم‌ها در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • احمدی، کورش در آستانه حمله نظامی آمریکا سلاح‌های کشتار جمعی عراق؛ پرسش از بود و نبود [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • احمدی، کورش اسلام و ایران در نگاه راست مسیحی آمریکا [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • احمدی، کوروش قدرت یهود در آمریکا؛ از ارسطو تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • احمدیان، حسن دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • احمدیان، مهدی تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • احمدی‌پور، زهرا بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • اخوان علوی، سیدحسین راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • اخوان علوی، سیدحسین در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • اخوان کاظمی، بهرام مفهوم، شاخصه‌ها و شیوه‌های ارتقاء کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • اخوان مفرد، حمیدرضا برداشت مکتبی از تشیع و رواج آن در انقلاب [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • ادیب، محمدحسین تقویم اصلاحات و سازمان تجارت جهانی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ادیبی، سیامک تحولات بازار بین‌المللی گاز و تعیین الگوهای مناسب [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • اردبیلی، محمدعلی یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اردیبهشت، فاطمه شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 85-109]
 • اردیبهشت، فاطمه شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 85-109]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ازغندی، علیرضا سیّد حسن مدرس و بازبینی در سیاست موازنه عدمی [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • ازغندی، علیرضا نقد یک کتاب؛ ایران در چهار راه حوادث [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • اسدی، اسماعیل ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • اسدی، ناصر چشم‌اندازهای تازه در استراتژی کلان آمریکا [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • اسدی خمامی، رضا مفهوم عدالت زیست‌محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • اسدی فر، امیر تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 531-552]
 • اسدی‌کیا، بهناز تحلیل سیاست خارجی از فرایند تطبیقی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • اسلامی، روح‌الله الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایرانِ عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • اسلامی، روح‌اله آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 129-158]
 • اسلامی، مسعود دیپلماسی انرژی ایران و روسیه: زمینه‌های همگرایی و واگرایی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • اسلامی، مسعود راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • اسماعیلی، مصطفی آینده مناسبات سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (مطالعه موردی صلح ابراهیم) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 467-500]
 • اسماعیلی گیوی، محمد رضا صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • اسمیت، دیوید با نگاه به نظریه‌های بقای قومی، چالش‌های قومی و واپس‌ماندگی ملت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • اشتری، بهناز کنوانسیون 1949، توریسم جنسی و آسیب‌های ناشی از قاچاق زنان [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اشتری، تیمور گام‌های بایسته درحمل و نقل جاده‌ای [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • اشتریان، کیومرث سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • اشتریان، کیومرث شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • اشرف العقلایی، احمدرضا طرح صنعت به صنعت برای اتحاد استراتژیک [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اشرف نظری، علی دیدگاه‌های انتقادی و گذر از مدرنیته [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • اشرف نظری، علی تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس؛ قدرت از نگاه کثرت‌گرا، اصلاح‌طلب و رادیکال [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • اشرف نظری، علی تبیین مفهوم هویت از چشم‌انداز گفتمانی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اصغر ستوده، علی الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • اصغر صباغ‌پور، علی هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرایی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • اصغری، حسنعلی الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • اصفهانی، مینا مدیریت و اهمیت آن از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • اصفهانی، مینا تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • اصلانی، پروانه درآمدی بر پول‌شویی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اصلانی، عباس تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • اصلی پور، حسین از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • اطهری، اسدالله بازخوانی روابط دو کشور پس از جنگ سرد؛ ایران و ترکیه [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • اعرابی، سیدمحمد الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • اعرابی، سیدمحمد استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • اعرابی، سیدمحمد الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در بخش پایین‌دستی صنعت نفت ایران) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • اعظمی، امیر بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • افتخار جهرمی، گودرز یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • افتخاری، اصغر راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 5-33]
 • افتخاری، اصغر استراتژی امنیتی اسرائیل در قرن 21؛ امینت لویاتانی [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • افتخاری، اصغر منطقه‌گرایی نوین و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • افراسیابی، کاوه افغانستان؛ نظریه سیاسی و بحران بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • افراسیابی، کاوه تغییر در انگاره‌ها، دریای خزر؛ حقوق بین‌الملل وسیاست ایران [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • افروغ، عماد مصاحبه با دکتر عماد افروغ و دکتر اصغر افتخاری، جامعه‌شناسی امنیت؛ مؤلفه‌ها و ریشه‌های تاریخی [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • افروغ، عماد تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • افشار، محمدمهدی شناسایی فراروندهای فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیر متقابل) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 97-129]
 • افشاری نادری، افسر مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • افضلی، رسول سیاست معاصر در خاورمیانه [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • اکبر احمدی، علی طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اکبر اسدی، علی ظهور و افول القاعده در عراق [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • اکبر اسدی، علی رئالیسم و رویکردهای رقیب به سیاست خارجی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اکبر? امین بیدختی، علی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • اکبر خانی، علی تأملی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ اجتماعات فاضله و غیرفاضله [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اکبر رضایی، علی نگاه انگلستان به ایران : بررسی دو گفتمان [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • اکبرزاده، فریدون نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • اکبر شبیری‌نژاد، علی مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اکبر کمالی اردکانی، علی نگاهی تاریخی به سیر تحول مردم سالاری در اندیشة متفکران مسلمان [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • اکبری، مرتضی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • اکبری، مرتضی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • اکبری‌فرد، مریم تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 151-169]
 • اکرامی، عطیه به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اکرامی، عطیه بررسی چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران در‌باره حفاظت محیط زیست دریای خزر [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • البرزی، محمود طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 199-232]
 • ال برگر، پیتر درآمدی بر جامعه‌شناسی از منظر علوم انسانی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • ال برگر، پیتر ساختار اجتماعی واقعیت [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • ال برگر، پیتر مصاحبه با پیتر.ال.برگر؛ نخبگان با دامن زدن به سکولاریزاسیون «تضاد هنجاری» می‌آفرینند [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • البنین توحیدی، ام ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • السادات امیرشاه کرمی، مریم افغانستان؛ نخبگان قوم‌گرا، آتش بیاران جنگ‌های داخلی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • السان، مصطفی راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • السان، مصطفی داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • السکو، لیز بازاندیشی در مفهوم شهروندی جهانی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • الصاق، شکیبا پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 691-730]
 • الله بیات، روح شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • الله فاضلی، حبیب آرنت، جمهوری‌خواه مساوات طلب [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • الله کامل، سیدروح تبیین نگرش امنیتی و اهداف چهارگانه هژمونی آمریکا در عراق [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • الله کهن هوش‌نژاد، روح چالش‌های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • الله میرزایی، سیدآیت بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • الله وردی زاده، پژمان چالش های مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • الماسی، نجادعلی صلاحیت قضایی بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی در رویه قضایی آمریکا [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • اله روحی، نبی رؤیای پان‌ترکیسم [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اله نوروزی، فیض مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • الهی، شعبان بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • الهی‌منش، محمدحسن بررسی نگرش سیاسی نخبگان ایرانی: لایه‌های تمدنی و هویت ملی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • الوانی، مهدی تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • امام جمعه، فرهاد هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • امامی، سیدمجتبی بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 107-149]
 • امانت، حمیدرضا امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امانی، مریم تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • امجدی، محمدحسین رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 163-196]
 • امیدبخش، اسفندیار ایران و الحاق به سازمان تجارت جهانی [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • امیدی، جلیل مصلحت از نظر اهل سنت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • امیرارجمند، اردشیر کاوش در برخی زوایا؛ سیاستهای کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • امیرارجمند، اردشیر حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • امیرانتخابی، شهرود با تأکید بر محور انگلستان فرصت‌ها و تهدیدها در مسئله امنیت ملّی ایران [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • امیرانتخابی، شهرود دولت و رسانه در امریکا پس از یازده سپتامبر [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امیرانتخابی، شهرود راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امیرشاه کرمی، مریم‌السادات ترکیه؛ اسطوره‌زدایی از مفهوم امنیت ملّی [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • امیرکافی، مهدی نسبت هویت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران: بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امیر‌کبیری، علیرضا واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]
 • امیر نیاکویی، سید الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • امیرورزلی، نصرالدین تأملی در مهم‌ترین چالش‌های دهه سوم انقلاب [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • امیری، افشار دورنمای جهانی؛ موج نوین سکولارزدایی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • امیری، افشار موج نوین سکولارزدایی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • امیری، مجتبی ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • امیری، مجتبی تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امیری، مقصود الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • امیری فرح‌آبادی، جعفر تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]
 • امین اسماعیلی، حمید پایش محیط‌زیست ایران در افق سند چشم‌انداز، دوره 1385-1395 (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه‌های بحرانی) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 333-362]
 • امین زاده، الهام تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • امین نژاد، بابک بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • امینی، آرمین کاوشی بر پایه گرایش واقع‌گرایی نوکلاسیک؛ عضویت روسیه در ناتو و امنیت ملی ایران [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • امینی، آرمین نهادهای امنیتی به مثابه کارگزاران جامعه پذیری؟ [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • امینی، آرمین جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • امینی، آرمین شانگهای: منطقه‌گرایی نوین و تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • امینی، پرویز شناخت راهبرد رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت‌فقیه [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 197-228]
 • امینی، سیدجواد آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • امینی احمدآباد، علی چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • انصاری بارده، رضا مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 101-127]
 • انصاری فر، جعفر فر ایند تاثیرگذاری عملیات روانی در عراق [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • انعامی علمداری، سهراب جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • ایزدی، پیروز داووس- 2001؛ اقتصاد جهانی نئولیبرال [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ایزدی، پیروز پورتوآلگره- 2001؛ چشم در برابر چشم [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ایزدی، پیروز 20 درصد جمعیت جهان 83 درصد منابع زمین را هدر می‌دهد، اجلاس جنوا؛ افزونیِ حرارت مخالفان [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ایزدی، پیروز رخساره انسان‌گرایی در همایش دوربان [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • ایزدی، پیروز کشمکش‌های اخیر فلسطین از نگاه یک افسر ارشد اسرائیلی؛ بمب انسانی فلسطین [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • ایزدی، پیروز تحلیلی بر یک رویداد؛ کودتا در ونزوئلا، چالشی برای دموکراسی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • ایزدی، پیروز ایالات متحده و خلیج‌فارس در قرن 21 استراتژی، امنیت و جنگ در عراق [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • ایزدی، پیروز معاهده لیسبون: گامی دیگر در وحدت اروپا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • ایزدی، پیروز تأملاتی در خصوص آینده اتحادیه اروپا در پرتو بحران موجود [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • ایزدی فرد، علی‌اکبر واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • ایمانی شاملو، جواد قدرت و بازتعریف نظریه برنامه‌ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • ایومن، محمدصالح نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • ایومن، محمدصالح نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 25، شماره 1، 1395]

ب

 • باب‌الحوائجی، فهیمه آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • باباهادی، محمدباقر راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 5-33]
 • باباییان‌پور، مرضیه ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • بازرگان، فرهاد نگرشی تحلیلی؛ نقش استراتژیک اتحادیه پایاپای آسیا در اقتصاد منطقه [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • بازیار، منوچهر گزینه‌ای برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • باقر میرعباسی، سید رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • باقری، ابراهیم راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • باقری، ابراهیم راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]
 • باقری، جهانگیر تمایزهای ایدئولوژیک در آرای پوپر و هابرماس [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • باقری، جهانگیر سوگیری انتقادی در آرای پوپر و هابرماس [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • باقری، جهانگیر درنگی در آرای سرسخت‌ترین مدافع لیبرال دموکراسی، عقلانیت در فلسفه سیاسی پوپر [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • باقری، محمود تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • ببران، صدیقه اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد در زمینه محیط زیست [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • ببران، صدیقه انقراض نسل ماهی خاویار دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • ببران، صدیقه بحران وضعیت آب در جهان و ایران [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • ببران، صدیقه جایگاه قانونی حقابه‌های زیست محیطی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • بحرینی زارج، محمدعلی همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • بختیارنصرآبادی، حسنعلی تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • بختیاری، صادق عدالت، عدالت اسلامی و سهام عدالت [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • بخش حبیبی، نیک اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بخشی شیخ احمد، مهدی ماهیت و تهدیدات نو وهابیزم [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • بخشی شیخ احمد، مهدی جهاد: از ابن تیمیّه تا بن‌لادن [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • بذّار، وحید مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • براتلو، فاطمه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • برادران شرکا، حمیدرضا اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • برادران شرکاء، حمیدرضا حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • برادران شرکاء، حمیدرضا شاخص‌های اصلی و جایگاه جهانی ترکیه در سال 2023 [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • برادران شرکاء، حمیدرضا براساس شاخص‌های بانک جهانی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • براون، کریس با تأملی در الگوهای «تصمیم‌گیری»؛ نسبت دولت و سیاست خارجی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • برخورداری، یاسر کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 58-86]
 • برخورداری، یاسر کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 31-55]
 • برخورداری، یاسر کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • برزگر، کیهان شناسایی فراروندهای فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیر متقابل) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 97-129]
 • برزگر، کیهان وقایع سپتامبر و کانونی شدن نقش ژئوپلیتیک ایران [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • برزگر، کیهان تضاد نقش‌ها: بررسی ریشه‌های منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • برزگر، کیهان ایران، عراق جدید و نظام امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • برزنونی، محمدعلی نقدی بر مقاله «مصلحت و جایگاه فقهی آن»، مصلحت؛ کدام نگاه؟ از کدام منظر؟ [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • برک پور، ناصر راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • برهانی، محسن تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • برومند، شهرزاد بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • برومند کاخکی، احمد پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • برومند کاخکی، احمد سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگ دعاگو، آرزو بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • بشری، اسماعیل امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • بشیر، حسن دیپلماسی گفتمانی اغتشاشات سال 1401 ایران و رسانه های جهان: مطالعه موردی شبکه الجزیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشیری، حسن ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • بصیری، محمدعلی چیستی و چرایی؛ نظامی‌گری در پاکستان [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • بصیری، محمدعلی ؛ رفتار انتخاباتی در مناطق عشیره‌‌ای [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بقایی هامانه، اسماعیل تروریسم بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • بلالی اسکویی، آزیتا ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 87-118]
 • ب. لمباردی، کلارک حضور شریعت در قانون اساسی یک دولت مدرن عربی؛ اسلام و حقوق اساسی در مصر [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • بلیک، ژانت دموکراسی ‌زیست‌ محیطی برای‌حفاظت ‌از‌محیط ‌زیست ‌در‌حقوق بین‌الملل [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • بلیک، ژانت قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • بنافی، مسعود بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 107-149]
 • بنافی، مسعود بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • بنکه، آندریاس پُست‌مدرنیزه کردن امنیت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • بنی‌هاشمی، میرقاسم همپُرسِگی‌هایِ جهانی شدن با محلی شدن [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • بهبهانی نیا، آزیتا دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • بهرامی، محمدباقر نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • بهرامی خوشکار، محمد قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • بهره‌مند، حمید سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • بهمن تاجانی، شهرام اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟ [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • بهمنی، ابراهیم تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • بهمنی، اکبر تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • بهنیا، مسیح کاوشی در ساختار و کارنامه مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • بهنیا، مسیح تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • بودلایی، حسن تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • بیات، مرتضی کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • بیات، مصطفی کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • بیدآباد، بیژن استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • بیدهندی، محمد عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • بیرجندی، محمد سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • بیگدلی، علیرضا دریای خزر در نقشه‌های دیرین [دوره 11، شماره 1، 1382]

پ

 • پاداش، حمید واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • پاداش، حمید واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • پارتریک، نیل امنیت خلیج فارس از نگاه آمریکا و اروپا [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • پارسانژاد، محمدرضا طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • پاسبان، محمدرضا تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • پاشازاده، یوسف مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • پاشنگ، مریم ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • پایا، علی اقتراح عقلانیت و معنویت [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • پدرام، عبدالرحیم کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 5-31]
 • پدرام، مهدی بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • پناهی، محمدحسین فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • پور ابراهیمی، علیرضا طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 199-232]
 • پوراحمدی، حسین امریکا و بحران نظام جهانی [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • پوراحمدی، حسین نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی نوین امنیت ملی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • پورپرتوی، میرطاهر اقتصادِ نوینِ بدون جرم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • پوررحیم، پروین بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • پوررنگ، حمید به روایت فریزبی پس از زیمل [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • پورسراجیان، داریوش ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • پورسعید، فرزاد تهدیدها و فرصت‌های یک پاردایم؛ امنیت مدنی [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • پورسید، بهزاد مجلس ششم، درسهایی از تعارض‌ها و تعامل‌ها [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • پورسینا، بهروز منطقی‌سازی مصرف سوخت؛ نهادینگی و پایانی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • پورطاهری، مهدی جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • پورعزت، علی‌اصغر تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • پورعزت، علی اصغر تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 113-137]
 • پورکیانی، مسعود بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • پورموسوی، سیدفتح‌الله نماگر سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن بر توسعه اجتماعی-اقتصادی و دموکراسی؛ جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • پورنگ، حمید فصلی از کتاب «خاستگاه‌های خویشتن»؛ تیلور، خاستگاه‌های اخلاقی خویشتن مدرن [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • پورنگ، حمید آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • پورنگ، حمید کاربرد نظریه مک اینتایر در رشد آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • پورنگ، حمید ادوارد سعید و حوزه عمومی آمریکایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • پورهاشمی، سیدعباس بررسی چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران در‌باره حفاظت محیط زیست دریای خزر [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • پیرانخو، سحر تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • پیرانی، شهره راهبرد سیاسی ایران و عربستان در موج دوم بیداری اسلامی درکشورهای بحرین، سوریه و یمن [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 791-827]
 • پیرمحمدی، سعید چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • پیرمراد، حمیدرضا الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • پیشگاهی فرد، زهرا چشم‌اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • پیشگاهی فرد، زهرا ابعاد ژئوپولیتیک دریای خزر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • پیشگاهی فرد، زهرا ژئوپلیتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه [دوره 14، شماره 2، 1385]

ت

 • تاج‌آبادی، حسین ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 137-171]
 • تاج بخش، غلامرضا آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • تاجیک، محمدرضا جامعه ایرانی و شکاف میان نسلها [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • تاجیک، محمدرضا الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • تحقیقات استراتژیک، مرکز دولت آتی بغداد؛ دست‌آورد آمریکا یا انگلیس؟ [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تدینی، عباس بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • تدینی، عباس مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ارسال‌کننده تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • ترابی، قاسم اصلاحات شورای امنیت ، زمینه ها وموانع [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • تسلیمی، محمدسعید ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • تسلیمی، محمدسعید مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم) [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • تسلیمی، محمدسعید ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • تفنگچی، میلاد ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 165-194]
 • تقا، احمدرضا جنگ آینده-جنگ پست مدرن؛ طرح‌های نظامی آمریکا برای هزاره [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تقاء، احمدرضا منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تقوی، سیدمحمدناصر با نگاه به فرایند جهانی شدن، تهدیدهای مشروعیت سیاسی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • تقی پوراختری، آرش از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • تقی تهرانی، حسینعلی جهانی‌شدن در اقتصاد گذار [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • تقی زاده، جواد مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • تقی زاده، جواد تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تقی‌زاده انصاری، مصطفی بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • توانا، کامبیز ره‌آورد یک مطالعه میدانی از مونیخ تا لندن؛ مونیخ: توجه به خاورمیانه و تغییر ساختار سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • توحیدفام، محمد نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • توحیدفام، محمد تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • توحیدی، احمدرضا پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به‌ عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • توحیدی، زهرا ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • توسلی نایینی، منوچهر جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • تیموری، هادی تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]

ث

 • ثاقب، حسن تأثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • ثامنی، امیر ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 165-194]
 • ثقفی، فاطمه طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 57-85]
 • ثقفی، فاطمه استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • ثقفی عامری، ناصر ایران و جنگ‌افزارهای انهدام انبوه [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • ثمودی، علیرضا راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]

ج

 • جاجرمی، کاظم ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • جاودانی مقدم، مهدی مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 101-127]
 • جباری، محمد اقتصاد دانش محور [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • جباری، منصور ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جدلی، صفی‌ناز صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جعفرزاده‌پور، فروزنده ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • جعفر نژاد، احمد بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • جعفری، علی اصغر نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • جعفری، علی اکبر راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 5-33]
 • جعفری، محمدکاظم تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • جعفری، میثم مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • جعفری نوذر، مرجان آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • جعفری ولدانی، اصغر آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968 [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • جلال‌پور، شیوا نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • جلالی، ریتا چشم‌اندازی جهانی در تشکل‌های سیاسی و منازعات نژادی و قومی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • جلالی، محمد نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جلالیان، عسکر ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • جلالیان، عسکر مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در مخاصمه 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • جلالیان، عسکر نارسایی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محیط‌زیست‌ بین‌الملل [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • جلالیان، عسکر کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جم، فرهاد دموکراسی ‌زیست‌ محیطی برای‌حفاظت ‌از‌محیط ‌زیست ‌در‌حقوق بین‌الملل [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • جم، فرهاد مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 227-266]
 • جمالی، جعفر تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جمالی، جعفر «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جمالی، مرتضی جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جمشیدی، حبیب الله تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • جمشیدی، محسن هویت، سیاست و زیست‌جهان [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • جمشیدی اوانکی، مینا پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 691-730]
 • جمشیدی‌ها، غلامرضا بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • جنگ آور، حسن مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • جهان‌آرای، ندا رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 163-196]
 • جهانبخش، مصطفی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 311-346]
 • جهانگرد، هاجر بازشناسی بازارهای ثانویه‌ی رهن راهبردی نوین در حل معضل مسکن [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • جهانی، فرخزاد تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جهانی، فرخزاد رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • جوادی، مجتبی مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم) [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • جوادی، مجتبی استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA) [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • جوادی‌ارجمند، محمدجعفر بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران (مطالعه موردی گفتمان غرب‌گرای پهلوی دوم و گفتمان اسلام‌ سیاسی امام خمینی(ره)) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • جوادی‌ارجمند، محمدجعفر تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • جوادی فتح، سارا سوداهای ایالات متحده در طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • جوادی فتح، سارا جهانی شوندگی و جایگاه دولت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جوان، افشین آسیب‌شناسی تأثیر حذف یارانه‌های خوراک گاز طبیعی واحدهای تولید اوره و آمونیم در ایران بر اساس مدل شبیه‌سازی اقتصادی طرح‌ها [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • جوان، خدیجه چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 185-207]
 • جودی، پویا اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 163-187]
 • جوکار(jokar@yahoo، محمدصادق هویت و ملیت ایرانی در فراخنای تاریخ [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جی اینهورن، رابرت اروپا و آمریکا باید به اختلاف خود در قبال مسائل هسته‌ای ایران، پایان دهند، دو سوی آتلانیک؛ ضرورت اتحاد استراتژیک [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • جی لوگار، ریچارد طرح خاورمیانه بزرگ از دیدگاهی کاملاً آمریکایی؛ مشارکتی نوین برای خاورمیانه بزرگ [دوره 13، شماره 1، 1384]

چ

 • چامسکی، نوام چیزهایی که هرگز نمی‌شنوید [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • چشمی، علی به‌سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران؛ راهکارهای تورم‌زدایی در جهت سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • چیت ساز، علی باخوانش نظریة گسست فوکو؛ تبارشناسی معرفت فرهنگی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • چیتگر، نسیم دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]

ح

 • حائز، رضا پیکارهای انتخاباتی و وسایل نوین ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • حاتم‌زاده، عزیزالله دلایل افزایش همکاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • حاتمی، جواد رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • حاج ی، حسین سیری در نظریه‌های مهاجرت [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • حاجیانی، ابراهیم مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • حاجیانی، ابراهیم معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • حاجیانی، ابراهیم نسبت هویت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران: بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • حاجیانی، ابراهیم ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • حاجیانی، ابراهیم روش‌شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش‌های راهبردی [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • حاجی‌حسینی، محمدجواد اثربخشی نظام حل‌وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • حاجی حیدری، حامد بازسازی تئوریک؛ تأملاتی در سیاست اجتماعی [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • حاجی حیدری، حامد در راه دستیابی به یک فرادید در تفکر اجتماعی؛ جمع‌بندی سه‌گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حاجی حیدری، حامد یک چشم‌انداز انتقادی؛ مدرنیت در آرای گیدنز [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • حاجی حیدری، حامد عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • حاجی حیدری، حامد چشم‌انداز کلی به اجتماع‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • حاجی حیدری، حامد پیش‌فرض‌های بنیادین تفکر اجتماعی در آلمان [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • حاجی حیدری، حامد زیمل از نگاه هابرماس و فریزبی [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • حاجی مینه، رحمت سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • حاضر وظیفه قره‌باغ، جلیل ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حافظ‌نیا، محمدرضا بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • حافظیان، محمدحسین کندوکاوی در آثار جهانی شدن بر علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حافظیان، محمدحسین فرآیند صلح خاورمیانه؛ این سو و آن سوی تحولات عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • حافظیان، محمدحسین برخورد با چالش هسته‌‌ای ایران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • حافظیان، محمدحسین ترکیه: نخبگان سیاسی-نظامی و چالش‌های دموکراسی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • حافظیان، محمدحسین چشم‌اندازهای تحول در دموکراتیک شدن خاورمیانه [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • حببیی امین، سلاله اجلاس اقتصادی اروپا در سال 2001 [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • حبیب زاده، توکل اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟ [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • حبیبی، لیلا مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • حجازی، مینا تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • حجت‌زاده، علیرضا شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • حری، ابوالفضل جهانی شدن و امنیت ملی دولت [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • حسن بیگی، ابراهیم بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حسنتاش، سیدغلامحسین رهیافتی بر روش‌شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • حسن‌زاده، علیرضا بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • حسن میرزایی هاوشکی، محمد استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA) [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • حسینعلی پور، مجتبی راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران) [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حسینقلی زاده?، رضوان مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • حسینی، سیدبهشید ارزیابی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان‌های مسکونی پایدار در برابر تهدیدات نظامی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • حسینی، سیدمحمد چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • حسینی، سیدمحمود همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • حسینی، سیدمهدی تحلیل حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • حسینی، غلامحسین آسیب‌پذیری و توسعه نظام بهره‌برداری کشاورزی در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • حسینی، محمدتقی جنگی با سه تریلیون دلار هزینه [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • حسینی، محمد رضا آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • حسینی، محمدرضا رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • حسینی، محمدرضا تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT) [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • حسینی(hosseini@yahoo.com، سیدسکینه مدیریت و اهمیت آن از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • حسینی لایینی، سیدعباس پیامدهای هژمونی‌طلبی و یک جانبه‌گرایی آمریکا در عراق [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • حسینی‌مقدم، محمد درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • حسینی‌مقدم، محمد درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • حسینی‌مقدم، محمد قدرت نرم [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • حسینی‌مقدم، محمد پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • حسینی‌مقدم، محمد هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 441-466]
 • حشتمی، حسن نقدی بر مقاله «زمینه‌های حضور دین در قلمرو علوم انسانی» انحراف از اهداف [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • حق پناه، جعفر موازنه فراگیر: چارچوبی تحلیلی برای تبیین نقش و تأثیر قومیت بر سیاست خارجی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • حق‌شناس‌کاشانی، فریده شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 137-164]
 • حق‌گو، جواد واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • حقیقی، حسین راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران) [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حکاک‌زاده، محمدرضا بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • حمیدی، مهدی استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حمیدی‌زاده، علی بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 107-149]
 • حمیدی‌زاده، علی در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • حمیدی‌زاده، علی بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • حمیدیه، بهزاد نگاهی تاریخی به ضد کیش‌گراها در ایالات متحده [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • حمیدیه، بهزاد شماری از ابعاد اقتصادی در فلسفه‌ی زیمل [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • حیدری، امیرهوشنگ پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • حیدری، جهانگیر ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون‌منطقه‌ای با بهره‌گیری از تکنیک سوآت [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • حیدری، خلیل برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوار [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حیدری، علی الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • حیدری، علی بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • حیدری، علی رضا تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • حیدریان، امین سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 77-97]
 • حیدریان، فرازنه جایگاه ایران در عراق از دیدگاه آمریکا [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • حیدری‌کرد‌زنگنه، غلامرضا واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]

خ

 • خاکپور، براتعلی تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان‌شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • خالقی‌فر، مجید بررسی جامعه‌شناختی هزینه مبادله و تأثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • خامسی پور، فرسیما قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • خانباشی، محمد تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • خانباشی، محمد تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • خاندوزی، احسان جریان‌شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • خاندوزی، سیداحسان استراتژی اقتصادی برمحور سرمایه های اجتماعی [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • خانلری، امیر بررسی تاثیر نحوه تفکر بر توجه دیداری افراد در انتخاب کاندیداها: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ردیاب چشم [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-192]
 • خان محمدی، یوسف آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • خانمحمدی، زهره واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • خانی، علی بررسی مدل کنترل راهبردی علوی با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در یک سازمان دفاعی و ارائه توصیه‌های راهبردی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 173-203]
 • خبیری، کابک تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • خبیری، کابک صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • ختایی، محمود روندها و چالش‌های ساختاری بازار مالی ایران با تاکید بر عملکرد سالهای 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • خرازی، فردین حقوق زنان و سازمان ملل متحد [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • خرازی، فردین مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • خرازی، فردین ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • خرمشاد، محمدباقر رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 35-66]
 • خرمشاد، محمدباقر کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 58-86]
 • خرمشاد، محمدباقر رفتارشناسی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • خرمشاد، محمدباقر آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • خسروپناه، عبدالحسین در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • خسروجردی، محمود بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • خسروی، جمال زیمل: فضای اجتماعی شهر و کلان‌شهر [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • خسروی، شهرام ساختار شورای امنیت در طرح اصلاحات سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • خسروی، علیرضا ادوارد سعید به روایت خودش [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • خسروی، علیرضا افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • خضری، احسان ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 219-252]
 • خفری، ندا مطالعه تاثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 621-652]
 • خلعتبری، فیروزه کارآمدی تورایمنی و جایگاه شبکه‌های غیر متشکل تاریخ : مهر 1381 [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • خلعتبری، فیروزه سخنرانی دکتر فیروزه خلعت‌بری در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ درآمدی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • خلعتبری، فیروزه ارزش گذاری بر پول ملی: نگاهی به سیاست ارزش گذاری بر ریال ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • خلعتبری، فیروزه رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • خلف خانی، مهدی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • خلیل‌زاده سلماسی، مریم مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • خلیلی، محسن مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خلیلی، محسن ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون‌منطقه‌ای با بهره‌گیری از تکنیک سوآت [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • خلیلی، موسی کاوشی در مصرف انرژی بخش ساختمان و مسکن؛ سه گام تا ایستارِ بهینه در بخش مسکن و ساختمان [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • خنیفر، حسین پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • خوئینی، غفور امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • خواجه‌سروی، غلامرضا واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • خواجه‌سروی، غلامرضا جریان‌شناسی نیروهای سیاسی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • خواجه سروی، غلامرضا اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 5-28]
 • خواجه‌نایینی، علی سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • خواجه‌نایینی، علی شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • خوش‌اندام، بهزاد اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • خوش‌بیان، سیدابوذر شناخت راهبرد رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت‌فقیه [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 197-228]
 • خوش‌چهره، محمد? اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • خیابانی، ناصر سیاست‌های کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و افزایش رشد اقتصاد در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • خیرالدین، رضا چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • خیشوند، علی آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]

د

 • داداندیش، پروین تأثیرات جهانی شدن بر اشتغال زنان مسلمان [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • داداندیش، پروین بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • داداندیش، پروین تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • داداندیش، پروین چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • دادجو، ابراهیم تکنیک [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • دادجو، ابراهیم تاریخیت در اندیشه هگل [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • دادجو، ابراهیم کندوکاو در عناصر غیرارسطویی فلسفه‌ی ابن‌سینا؛ آیا شیخ‌الرئیس، پیرو چشم بسته ارسطو بود؟ [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • دادخواه، هادی نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • دارا، جلیل احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 363-391]
 • دارائی، محمدهادی مقدمه ای برداوری تجاری ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • دارابی، علی راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • دارمی، سلیمه نقد دیدگاه چین در زمینه اصلاحات شورای امنیت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • دارینی، علی مصلحت و جایگاه فقهی آن [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • دارینی، علی هم‌سنجی در چند کشور منتخب؛ اختیارات فوق‌العاده عالی‌ترین مقامات اجرایی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • دانایی فرد، حسن بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 107-149]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 185-215]
 • دانایی فرد، حسن بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • دانشپور، عبدالهادی ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 87-118]
 • دانش‌فرد، کرم‌اله الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 151-176]
 • دانلی، جک دموکراسی، توسعه و حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • دانیاری، سعید فناوری نوین سلسله مغفوله در ترافیک تهران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • داوند، محمد امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • دبیری مهر، امیر گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی از نظریه‌های جامعه‌محور تا نظریه‌های دولت‌گرا [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • دربیکی، بابک سرگرمی‌های عصر ما و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • دربیگی، بابک همکاری بخش خصوصی و نهادهای مدنی در توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • درخشان، مرتضی تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • درخشان، مسعود ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • درخشان، مسعود امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • دسترنج، نسرین طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 57-85]
 • دشمن‌زیاری، اسفندیار تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 151-169]
 • دغاقله(daghaghele@yahoo، عقیل نسبت‌سنجی هویت‌های اجتماعی و الگوهای هویت‌یابی در جهان امروز [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • دکتر سیونگ یو، دال خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • دلاور، علی روش‌شناسی کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • دلاوری، ابوالفضل اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • دلایی میلان، ابراهیم چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • دنیاجو، بهنام راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • دهشیار، حسین از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (2000-1945) [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • دهشیری، آمنه استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • دهشیری، محمدرضا سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • دهقان، علیرضا الگویی دینی پیرامون ارتباطات بین-فرهنگی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • دهقانان، حامد ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • دهقانان، حامد الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • دهقان بوده، حسین ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • دهقان منشادی، محمد بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • دهقانی، محمود چشم‌انداز صلح خاورمیانه و تحولات اخیر در اسرائیل و فلسطین [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • دهقانی، محمود خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • دهقانی فیروزآبادی، جلال الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • دهمرده قلعه‌نو، نظر نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • دهنوی، مهدی بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • دولت‌خواه، زهرا مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • دولت‌خواه، زهرا بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • دولت‌خواه، زهرا تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • دولت‌خواه، زهرا دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • دولت‌خواه، زهرا دکترین مسئولیت‌ حمایت: تبیین رویکرد قدرت‌های بزرگ در قبال بحران‌های لیبی و یمن [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • دولتشاهی پیروز، محرم انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • دیبا، فربد ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 87-118]
 • دیبا، فربد تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 113-137]
 • دیلم صالحی، بهروز هویت نخبگان و مناسبات قدرت آنان؛ درآمدی بر نخبه‌گرایی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • دین پرست، منوچهر درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف دنیای انگلوساکسون؛ عدالت در آرای رالز [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • دین پرست، منوچهر سنجش سخن نصر در معرفت قدسی [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • دیهیم، علیرضا مصونیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی مقامات مهم دولت‌ها [دوره 24، شماره 3، 1394]

ذ

 • ذاکری، محمد ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]

ر

 • رابینز، فیلیپ سخنرانی فیلیپ رابینز در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ خاورمیانه و سناریوهای آینده [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • راد، سیدسعید بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • رادمند، محمدامین تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • رازانی، احسان یک مطالعه تطبیقی؛ هم‌کاویِ نقش مذهب در انقلاب ایران و جنبش‌های آمریکای لاتین [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • رامندی، مصطفی طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 199-232]
 • ربّانی خوراسگانی، علی تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • ربیع زاده، محمد اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 5-28]
 • ربیعی، جعفر راهبرد بومی سازی فناوری در متروی پایتخت [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • ربیعی، علی شکاف در‌آمدی، دغدغه ‌ امنیتی کشورهای در حال گذار؛ مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • ربیعی، علی عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • ربیعی مندجین، محمدرضا پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 691-730]
 • رجب‌زاده قطری، علی تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • رجبیان، محمداعظم تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • رحمانی، جعفر مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • رحمانی، زهره نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • رحمتی، علی مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • رحمتی، محمدحسین در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • رحمتی‌پور، لیلا چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • رحمتی زنجان‌طلب، فرشاد طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • رحیمی، رئوف شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • رحیمی، عبدالرحیم آسیب‌شناسی تأثیر حذف یارانه‌های خوراک گاز طبیعی واحدهای تولید اوره و آمونیم در ایران بر اساس مدل شبیه‌سازی اقتصادی طرح‌ها [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • رحیمی، مهدی الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 373-406]
 • رحیمی فر( Rahimifar، مهری با نگاهی به سازمان‌های مسئول ساماندهی اشتغال در کشور؛ پیوندهای آموزش، اشتغال و رشد در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • رزاق‌پور، حمید آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • رزاقی، سهراب تجربه اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • رستمی، شهین واکاوی علل و نگرش کشاورزان به فقر روستایی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • رستمی، فرزاد نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • رسولی‌ثانی‌آبادی، الهام بررسی سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر‌اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • رشیدپور، علی ارزیابی نظریه‌ی عاملیت و خادمیت و انطباق آن با دیدگاه اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • رشیدپور، علی قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • رشیدپور، علی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • رشیدی، احمد کندو کاوی در یک نگاه، فلسطین؛ یک حاکمیت با دو ملت [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • رضائی، حسن نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • رضائی، مسعود بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • رضا ابک، حمید جستارهایی در نظریه معنویت [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • رضاپور نصرآباد، رفعت طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران؛ مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • رضا شاکری، مسعود حساسیت CNG در سیاست راهبردی انرژی کشور [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • رضا شجاعی زند، علی «انقلاب» یا «دموکراسی» [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • رضا شجاعی زند، علی چراییِ نقضِ «اسلام» برتلقی اسطوره‌ای از نظریة «عرفی شدن»؛ بازشناسی عرفی شدن در دو تجربة مسیحی و اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • رضا شجاعی زند، علی رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • رضاقلی زاده، مهدیه بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی بر رابطه بین گردشگری بین‌الملل و رشد اقتصادی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • رضا کاهه، علی پیرامون پیوند قانون و عدالت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • رضا کاهه، علی در جستجوی سنجه، از کانت تا هابز؛ واکاوی در مفهوم عدالت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • رضا یان هابیلی، کرم نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • رضایی، ایمان پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • رضایی، زهرا هژمون از نگاه چین [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • رضایی، علی‌اکبر مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • رضایی، علیرضا جهانی شدن از منظر فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • رضایی، محسن مروری انتقادی بر نظریه پول، دولت و بازار [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 35-52]
 • رضاییان، علی بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 109-139]
 • رضاییان فردویی، صدیقه مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • رضایی مقدم، کورش واکاوی علل و نگرش کشاورزان به فقر روستایی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • رضایی میرقائد، علی الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • رضوانی‌فر، محمدمهدی نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست‌گذاری زیست‌محیطی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • رضوی‌فرد، بهزاد رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • رضوی‌فرد، بهزاد بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • رعایت جهرمی، محمد نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 165-180]
 • رعایت جهرمی، محمد نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 165-180]
 • رفیع، حسین راهبرد سیاست خارجی عبدالفتاح ‌السیسی و الزامات امنیتی آن برای ایران [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 731-760]
 • رفیعی آتانی، عطاءالله طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • رفیعیان، مجتبی قدرت و بازتعریف نظریه برنامه‌ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • رمضانی، ملیحه شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • رمضانی، ملیحه سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناها [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • رمضانی مهریان، مجید تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]
 • رنجبر، مقصود چالش‌های استقلال ما از دیدگاه نظریه‌های وابستگی و جهانی شدن [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • رنجبر، هادی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • رنگین‌کمان، امیر رضایت از زندگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • رهبرقاضی، محمودرضا بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • رهبری، مهدی رضایت‌مندی از حکومت سنجش میزان و عوامل آن [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • رهبری، مهدی تأثیر کانت بر هرمنوتیک فلسفی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • رهنما، محمدرحیم تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان‌شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • رهنورد، فرج‌الله در گفت‌و گو با دکتر فرج اله رهنورد؛ مدیریت، فقاهت و نظریه‌های نوین [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • روان‌بد، امین پس از یازدهم سپتامبر، مسائل هسته‌ای؛ روندهای نو پَدید و فرارُوی [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • روان‌بد، امین مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب - جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • روان بد، امین سودای بلند پروازانه آمریکا؛ جاذبه‌های اقدام پیشدستانه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • روان بد، امین تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • روحانی، حسن درآمدی بر مشروعیت و کارآمدی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • روحانی، حسن فناوری؛ مدارهای توسعه و چالش‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • روحانی، حسن امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش‌های فراروی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • روحانی، حسن انفجارهای امریکا و منافع ملی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • روحانی، حسن پیرامون مواضع اخیر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • روحانی، حسن تروریسم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • روحانی، حسن استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اخیر امریکا [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • روحانی، حسن تکانه‌های آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای ناگوار [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • روحانی، حسن مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت‌ها [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • روحانی، حسن استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال فرسایش حاکمیت دولت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • روحانی، حسن خودمداری سیاستمداران امریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملی ما [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • روحانی، حسن نهضت خدمت‌رسانی از شعار تا کردار [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • روحانی، حسن خط قرمز فناوری سوخت؛ با رویکرد تعامل مؤثر پیش می‌رویم [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • روحانی، حسن تدبیرهای ایران توان آینده‌نگری را از آمریکاییها گرفت [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • روحانی، حسن پایبندی ما به رژیم‌های عدم اشاعه از موضع باورمندی ماست [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • روحانی، حسن فراسوی چالش‌های ایران و آژانس در پرونده هسته‌ای [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • روحانی، حسن همبستگی ملی و مشارکت عمومی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • روحانی، حسن ثروت ملی یا قدرت ملی؟ اولویت با کدام است؟ [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • روحانی، حسن چالشهای فراروی عراق جدید [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • روحانی، حسن سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی نماینده مجلس خبرگان رهبری در همایش استانی خبرگان رهبری در تالار وحدت دانشگاه تبریز مورخ 24/5/85 [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • روحانی، حسن نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • روحانی، حسن توسعه نباید در حد آرزو باقی بماند [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • روحانی، حسن سرمایه‌گذاری فرهنگی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • روحانی، حسن بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • روحانی، حسن رسانه‌های گروهی و امنیت ملی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • روحانی، حسن مهندسی فرهنگی: از نظریه تا عمل [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • روحانی، حسن رویکردهای حوزه‌های علمیه و بایستگی‌های نوین [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • روحانی، حسن دین و روابط بین‌الملل؛ پارادوکسها و ضرورتها [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • روحانی، حسن درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • روحانی، حسن خانواده، سرمایه خانواده و چالش‌های فراروی جامعه ما [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • روحانی، حسن سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • روحانی، حسن گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • روحانی، شادی ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • روزخوش، مهدی تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • رونچی، پل منابع و دستامدهای نوین؛ مأخذشناسیِ امنیت و محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • ریچارد، آلن اقتصاد سیاسی در خاورمیانه؛ دولت، طبقه و توسعه [دوره 10، شماره 2، 1381]

ز

 • زائری، قاسم نقدی بر «هگل و جامعه مدرن» [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • زائری، قاسم بحران اخلاق مدرنیت و نظریه اخلاق مک اینتایر [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • زائری، قاسم بازخوانی انتقادی آرای سعید از دیدگاه برایان ترنر [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • زائری، قاسم روشنفکر؛ در میانه تنهایی و وابستگی [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • زارع، رضا طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • زارع، رضا تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • زارع، علی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • زارعی، محمدحسن مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • زارعی، محمدحسین تحلیلی مفهومی و نظری؛ رابطة استقلال قضایی و مردمی شدن [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • زارعی، محمدحسین مصاحبه با دکتر محمد حسین زارعی، کارآمدی؛ فقاهت و مدیریت مدرن [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • زارعی، محمدحسین با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلّی نظام؛ نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • زارعی، محمدحسین تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • زالی، سلمان واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 185-215]
 • زالی، محمدرضا شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش هویت و اشتیاق [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • زاهدی، محمدرضا شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 85-109]
 • زردار، زرین تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی اوباما (2009 و 2010) [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • زرگر، افشین تنگناهای اتحاد استراتژیک بین ایران و روسیه [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • زروندی، نفیسه پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • زمانی، رضا تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • زمانی، سمیه نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • زمانی، سیدقاسم مبارز با تروریسم از رهگذر حقوق بین‌الملل [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • زمانی، سیدقاسم تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین‌المللی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • زمانیان، علی نیهیلیسم: از انکار تا واقعیت [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • زمانیان، علیرضا ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 137-171]
 • زمانیان، غلامرضا نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • زمانی‌نیا، امیرحسین جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای: تأملات جدید در مورد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • زنجانی، مسعود تکثرگرایی، تکثرگرایی؛ از اصول تا بازنگری [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • زند، فرزاد شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • زندی علی آبادی، طاهره فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی: بحرانی مستمر [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • زنگنه شهرکی، جعفر تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین‌المللی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • زهرانی، مصطفی مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • زیاری، کرامت‌اله آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]

ژ

 • ژاله باغبادرانی، معصومه طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 829-863]

س

 • سادات هاشمی، صفیه سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • سازمند، بهاره دیباچه‌ای بر جهانی شدن و تحول مفهوم دولت ملّی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • سازمند، بهاره فرهنگ و حقوق بشر در پرتو جهانی شدن [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • ساعد، نادر بررسی لغو معاهده ABM از سوی آمریکا در پرتو حقوق بین‌الملل معاهدات؛ آمریکا و پایان یک‌جانبه، پیمان موشک‌های ضدبالستیک [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • ساعد، نادر ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاحهای کشتارجمعی» (پی.اس.آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • ساعی، احمد ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • سپهر، حسین واکنش شورای امنیت به رویه دولت‌ها در مبارزه با تروریسم بین‌الملل [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • سپهر، حسین امیدها و تردیدهای ایرانیان پس از صدام [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • سجادپور، سیدمحمدکاظم حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • سجادپور، سیدمحمدکاظم تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • سجادیان، مهیار تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 87-114]
 • سرتیپی، حسین شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • سرتیپی?، حسین? استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • سردارنیا، خلیل‌الله عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • سروندی، معصومه صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • سریع‌القلم، محمود فصلی از یک کتاب منتشر شده جهانی شدن، حاکمیت ملّی و جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • سریع القلم، محمود پارادوکس‌های کشور ما [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • سعید، ادوارد اسرائیل چه می‌کند؟ [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • سعیدآبادی، زهرا محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • سعیدی، روح‌الامین از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • سلاجقه، سنجر بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • سلطانی، علیرضا با نگاه به کشورهای در حال توسعه؛ منطقه‌گرایی و تبیین روابط بین‌الملل [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • سلطانی، علیرضا جهانی شدن از دیدگاه اقتصاد سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • سلطانی‌فر، محمد هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست‌مدرن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • سلطانی‌فر، محمد محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • سلطانی نژاد، احمد امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • سلیمانی، داود بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • سلیمانی، رضا آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • سلیمانی، رضا آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • سلیمانی، رضا اقتصاد سیاسی: کارکرد نومحافظه‌کاران در آمریکا [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • سلیمی، علیرضا ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • سلیمی ترکمانی، حجت بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سلیمی‌فر، مصطفی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • سواری، حسن ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سودمندی، عبدالمجید مقامهای ارشد کشوری و مصونیت کیفری بین‌المللی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • سوری، امیرمحمد واکاوی انقلاب‌های رنگی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • سوری، جواد از «تنش‌زدایی» تا «تعامل سازنده و مؤثر» بازتاب جهانی شدن در سیاست خارجی خاتمی [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • سوری، جواد فن‌آوری‌های CITs و نقش آن در تحول روابط بین‌المللِ دولت-محور [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • سوری، جواد جهانی شدن: نظرورزی در رهیافت‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • سویرسکی، ژیلا ریخت‌شناسی جنبش صلح‌طلبی اسرائیل [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • سیدنقوی، میرعلی الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • سیف‌الدین اصل، امیرعلی استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • سیف‌الدینی، فرانک ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • سیف زاده، سیدحسین جلوه‌های سیاسی جهانی شدن ونسبت آن با مبانی استراتژیک سیاست خارجی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • سیفی، محمود کاوشی در تازه‌ترین اثر رابرت کراوفورد؛ دین چیست؟ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • سیفی، محمود دیباچه‌ای بر سنت‌ها و جنبش‌های دینی و شبه‌ دینی معاصر [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • سیمبر، رضا تروریسم در روابط بین‌الملل؛ چالش‌ها و امیدها [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • سیمبر، رضا چالش‌ها و ابهام‌ها تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پاره‌ای بازیگران مؤثر بین‌المللی [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • سیمبر، رضا تطبیق تعریف تروریسم از دیدگاه برخی بازیگران مؤثر در نظام بین‌الملل [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • سینائی، وحید نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]

ش

 • شاخص های استراتژیک، گروه اولویت زندگی شهروندان [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • شادرام، سحر صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • شادی وند، داریوش ؛ رفتار انتخاباتی در مناطق عشیره‌‌ای [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • شارعی، محمدمحسن جریان‌شناسی نیروهای سیاسی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • شافر، برندا قفقاز و ناحیة خزر؛ درک سیاست ایالات متحده [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • شاه محمدی، محمد ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 219-252]
 • شاه میرزایی، علیرضا وقتی جای سیاست صنعتی خالی است؛ تراژدی صنعت پتروشیمی کشور [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • شبیری، سیدمحمد جایگاه آموزش محیط‌زیست در سند چشم‌انداز 1404 و قانون اساسی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • شبیری، سیدمحمد سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • شرف الدین، سیدحسین راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • شریعت باقری، محمدجواد تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شریعتی‌‌ نیا، محسن ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • شریعتی نیا، محسن آینده محیط امنیتی آسیا؛ متغیرهای تأثیرگذار [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • شریعتی نیا، محسن نظم بین‌المللی آینده : گمانه‌های مطرح [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • شریعتی نیا، محسن رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • شریف‌زادگان، محمدحسین اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 163-187]
 • شریف زاده، فتاح واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • شریف شاهی، محمد استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • شریفی، محسن فقر؛ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21 [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • شریفی، محسن شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • شریفی طراز کوهی، حسین کاوشی هنجاری؛ جامعه مشترک جهانی و همکاری بین‌المللی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • شریفی طرازکوهی، حسین تحول ساختاری و هنجاری در حقوق بشر بین‌المللی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • شریفی طرازکوهی، حسین دموکراتیک‌سازی و حقوق بشر [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • شریفی طرازکوهی، حسین از منظر حقوق بین‌الملل؛ بررسی تحلیلی شهروندی جهان بشر [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • شریفی طرازکوهی، حسین درآمدی بر رویارویی حاکمیت‌ها و جهانی شدن حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • شعبانی کندسری، هادی جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • شعبانی ورکی، بختیار پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • شفقت‌نیا آباد، جواد راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 5-33]
 • شفیع‌زاده، حمید ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • شفیع‌زاده، حمید بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌‌های جذب دانشجویان خارجی در ایران (با استفاده از تکنیک گروه‌‌‌های کانونی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • شفیعی، مسعود برنامه‌های نوین دکتری صنعتی و پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • شفیعی، نوذر تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • شفیعی، نوذر دکترین مسئولیت‌ حمایت: تبیین رویکرد قدرت‌های بزرگ در قبال بحران‌های لیبی و یمن [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • شکاری، حسن سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • شکربیگی، شکوفه نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 165-180]
 • شکربیگی، شکوفه نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 165-180]
 • شکری، محسن امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • شکوری گنجوی، حامد بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • شکوهیار، سجاد استراتژی مقابله با تحریم‌ها در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • شمس الدین صادقی، سید اهداف و استراتژی ترکیه در شمال عراق و رویکردهای دولت‌های منطقه نسبت به آن [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • شمس الدین صادقی، سید هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • شمس کلاهی، هانیه الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در بخش پایین‌دستی صنعت نفت ایران) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شمسینی غیاثوند، حسن فراز و نشیب‌ها؛ گفتمان عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • شهاب‌الدین موسوی‌زاده مرکیه، سید جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • شهابی، روح‌اله نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • شهابی، سهراب ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • شهابی، علی بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • شهرام نیا، امیرمسعود سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • شهیدی، محمود رویکرد سیاسی-حقوقی؛ صلح پست‌مدرن بر مبنای سازنده‌گرایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • شواخی، علیرضا مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • شوری، محمود روسیه؛ ثبات، بی‌ثباتی و نقش تاریخی نخبگان [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • شوری، محمود انگاره‌های شکل‌دهنده هویت روسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • شوری، محمود ساختار گفتمانی مرحله جدید در روابط ایران و روسیه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • شوشی نسب، نفیسه تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • شیخ الاسلامی، مریم جایگاه آموزش محیط‌زیست در سند چشم‌انداز 1404 و قانون اساسی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • شیخ زاده، محمد واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 5-34]
 • شیدایی، منصور مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • شیرخانی، محمدعلی واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • شیردل، پروین با نگاه به اسلام؛ نسبت امر عقلانی و امر وحیانی در آیین‌های مسیح و یهود [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • شیرزاد، حمیدرضا ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • شیرعلی، اسماعیل آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • شیروانی ناغانی، مسلم شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • شیرودی، مرتضی جهانی شدن در منظر انتقادی با نگاه به ایران تهدیدهای جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • شیکاکی، خلیل دو دستگی در فلسطین [دوره 10، شماره 4، 1381]

ص

 • صابری انصاری، بهزاد بررسی مقارنه‌ای تجربه جامعه ملل با چالش‌های فراروی سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • صابری انصاری، بهزاد تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • صادقی، الهه احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 363-391]
 • صادقی، امیر کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 5-31]
 • صادقی، حسین دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • صادقی، علی جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • صادقی، علی بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • صادقی، محمد بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • صادقی اول، هادی بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • صادقی تبار، راضیه دولت، قدرت و قانون در اندیشه هابز؛ بازخوانی لویاتان [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • صادقی علی آبادی، مسعود نظریه‌های اخلاقی در اسلام [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • صادقی علی آبادی، مسعود مطالعه تاریخ از نگاه استنفورد [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • صادقی نقدعلی، زهرا رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • صالحی، اکرم سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • صالحی، سیدرضا مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • صالحی، سیدرضا بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • صالحی، سیدرضا دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • صالحی، کیوان تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • صالحی، محمد‌مهدی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]
 • صالحی، معصومه از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • صالحی امیری، سیدرضا مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • صالحی امیری، سیدرضا مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • صالحی امیری، سیدرضا راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • صداقت‌زادگان، شهناز مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین‌سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • صداقتی، ‌عاطفه ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 87-118]
 • صدیق‌زاده، اصغر انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • صدیقی، کوروش اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • صفدری، سیروس بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • صفری، عسگر تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • صفوی، بیژن یک تقّرب در جهت تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • صفوی همامی، سیدمحمدمهدی ارزیابی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان‌های مسکونی پایدار در برابر تهدیدات نظامی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • صمیمی، نیلوفر شئی شدگی از لوکاچ تا هابرماس [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • صنیع اجلال، مریم بررسی نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 587-620]
 • صیامی، قدیر تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان‌شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) [دوره 25، شماره 1، 1395]

ط

 • طارمی، کامران سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و نقش کنوانسیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • طالاری، محمد جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • طالب‌پور، علیرضا مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • طالبیان، امیر اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ صنعت نفت و گاز [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • طاهایی، سیدجواد بازشناسی تعاملات نهادی؛ اسلام‌گرایی و دولت مدرن در ترکیه [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • طاهایی، سیدجواد کمالیزم؛ عناصر بحران در نگرش سیاست خارجی ترکیه [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • طاهایی، سیدجواد افغانستان؛ نظریه سیاسی و بحران بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • طاهایی، سیدجواد انقلاب اسلامی و پارادایم ژاکوبنی روشنفکری [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • طاهایی، سیدجواد امام خمینی و زمینه‌های سیاسی 1320 تا 1340؛ کندوکاو در دو دهه متناقض [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • طاهایی، سیدجواد بازشناسی منطق رفتاری جدید از ناحیه جامعه سیاسی این کشور؛ پارادوکس عربستانی [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • طاهایی، سیدجواد انقلاب دموکراتیک؛ درآمدی بر گفتگوی امام خمینی (ره) و دوتوکویل [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • طاهایی، سیدجواد آزادی؛ گریز از اسطورگی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • طاهایی، سیدجواد تأملی درباره دموکراسی [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • طاهایی، سیدجواد جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • طاهایی، سیدجواد تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • طاهایی، سیدجواد تخیل عملیاتی شرح و نقدی کوتاه بر نظریه حکمرانی جهانی دیوید هلد [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • طاهایی، سیدجواد (نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادی) [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • طاهایی، سیدجواد درآمدی بر نقد نظریه مدرن [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • طاهری، شکیب بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • طاهری جبلی، محسن تأملاتی بر یک همایش، قانون اساسی؛ نظارت و اجراء [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • طاهری جبلی، محسن کاوشی در بنیانهایِ حقوقی منع شکنجه [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • طباطبائیان، سیدحبیب‌اله بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • طباطبایی، رویا آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • طباطبایی، رویا از منظر آمار؛ اشتغال و بیکاری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • طباطبایی، رویا کاربرد شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • طباطبایی، رویا محاسبه فقر نابرابری در ایران براساس فقر مادی [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • طباطبایی، سیدعلی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 83 [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • طباطبایی، سیدعلی گروه‌های غیررسمی کشورها و شورای امنیت سازمان ملل [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی چالش‌های عملیات صلح سازمان ملل متحد در محیط امنیتی نوین جهانی [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • طباطبایی، سیدعلی بی‌طرفی در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: مطالعه موردی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • طباطبایی، سیدعلی ارزش یک کرسی در شورای امنیت چقدر است؟ بررسی موضوع کمک خارجی و رشوه در سازمان ملل [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • طباطبایی، سیدعلی تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • طباطبایی، سیدعلی راهکار‌های ارتقای همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور (با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • طباطبایی یزدی، رویا آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک؛ چشم‌انداز اقتصاد در سال 81 [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • طباطبایی یزدی، رویا با تأکید بر تجارب بانک توسعه آسیا؛ تور ایمنی و استراتژی‌های تأمین اجتماعی در دوران گذار [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • طباطبایی یزدی، رویا اقتصاد ایران در سال 82 از منظر نماگرهای آینده‌نگر [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • طباطبایی یزدی، رویا چشم انداز اقتصاد ایران در سال 83 [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • طباطبایی یزدی، رویا چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 84 [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • طباطبایی یزدی، رویا اقتصاد ایران در سال 85 [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • طباطبایی یزدی، رویا شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • طبیبیان، محمد صنعت خسته و دولت رانتیر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • طغیانی، مهدی تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • طلایی شکری، شهاب بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 109-139]
 • طلوعی، عباس مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • طلوعی، عباس مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • طلوعی اشلقی، عباس منطق فازی به مثابه‌ی روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • طهماسبی، طوس «راه سوم» در بوته نقد [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • طهماسبی آشتیانی، هادی انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • طهماسبی بلوک آباد، رضا استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA) [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • طیب، علیرضا بازشناسی اهداف ملّی و راهبردپردازی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • طیب، علیرضا تروریسم در فراز و فرود تاریخ [دوره 9، شماره 3، 1380]

ع

 • عابدی، احمد مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عابدی، حیدرعلی کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عادل پناهی، محمد به سوی شناخت گونه‌ها و شاخص‌ها؛ درآمدی بر ثبات سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • عاقلی، لطفعلی مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • عالم، عبدالرحمن بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • عالمی، مسعود جایگاه ابزارهای سیاستگذاری در مهندسی فرهنگی کشور [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • عالی، مرضیه مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عباس آباد عربی، احسان ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • عباس احمدی، سید بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • عباس صدیقی، امیر بازخوانی تجربه کره، نسبت امنیت انرژی و بهینگی مصرف [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • عباسی، ابراهیم بنیان‌های سیاسیِ سیاست‌های توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • عباسی، ابراهیم امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • عباسی، حمیدرضا بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • عباسی، فرهاد سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • عباسی، مجید تأثیر عامل تروریسم بر تقابل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • عباسی اشلقی، مجید جهانی شدن و بعد اقتصادی امنیت ملی ما [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • عباسی اشلقی، مجید ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • عباسی اشلقی، مجید بازتاب‌های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • عباسی سرمدی، مهدی مفهوم عدالت زیست‌محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • عباسی‌فرد، محمدرضا جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • عبدالحسین‌زاده، محمد مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم) [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • عبدالحمید، مهدی صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • عبدالرحمانی، رضا تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • عبدالشاه، محمد تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 5-34]
 • عبدالکریمی، بیژن رابطه حقیقت و آزادی در اندیشه هایدگر [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • عبداللهی، محسن نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست‌گذاری زیست‌محیطی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • عدالتیان‌شهریاری، جمشید شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 137-164]
 • عرب، حسین اقیانوس منجمد شمالی، صحنه عملیاتی قرن 21یا طلوع طالع روسیه [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • عرب‌پور، علیرضا بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • عرب عامری، جواد بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران (مطالعه موردی گفتمان غرب‌گرای پهلوی دوم و گفتمان اسلام‌ سیاسی امام خمینی(ره)) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • عرفان منش، ایمان «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 253-286]
 • عرفانی، محمدسعید راهبردهای اخلاقی در مواجهه با فضای سایبری: تعامل نسبیت‌گروی فرهنگی با نسبیت‌گروی اخلاقی در عصر اطلاعات [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • عرفانی‌فر، امیر واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • عریضی، حمیدرضا روند اجرای پژوهش‌های کیفی و نظریه پایه‌ور در روان‌شناسی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • عزیزی، حمیدرضا سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • عزیزیان، امید راهبرد سیاست خارجی عبدالفتاح ‌السیسی و الزامات امنیتی آن برای ایران [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 731-760]
 • عسکری آزاد، محمود مدیریت محلی مطلوب در افق 1404 [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • عسکریان، محمد استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • عسگرخانی، ابومحمد اتحاد دو کره و سیاست خارجی ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • عسگرخانی، ابومحمد دلایل افزایش همکاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • عسگرخانی، ابومحمد تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • عسگری، طیبه تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 5-34]
 • عسگری، محمود ساختارهای امنیت منطقه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • عسگری، محمود مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • عسگری، محمود مفهوم نوین امنیت در عصر جهانی شدن [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • عسگری، نقی هزینه‌های مبادله در فرایند ساخت انبوه‌ مسکن در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • عسگری، نقی پایش محیط‌زیست ایران در افق سند چشم‌انداز، دوره 1385-1395 (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه‌های بحرانی) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 333-362]
 • عسگریان، حسین طرح خاورمیانه بزرگ؛ خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها، گونه‌شناسی واکنش عرب‌ها [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • عطاران، جواد ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • عطاردی، محمدرضا واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 185-215]
 • عطایی، فرهاد سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • عطوان، مهدی بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • عظیمی، حسین سخنرانی منتشر نشده از شادروان دکتر حسین عظیمی در جمع نمایندگان مجلس و مدیران صنایع کشور؛ چالش‌های توسعه صنعتی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • علایی، حسین نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • علم‌الهدی، سیدحجت‌اله تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • علم‌الهدی، سیدسجاد بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • علم خواه، عبداله اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی) [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • علویان، مجتبی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • علی‌احمدی، علیرضا مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • علی اصغری، حمید قانون در سنجش عدالت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • علی اصغری، حمید راه رهایی یا رهایی از راه [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • علیان، مهدی حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • علی‌پور، حسین جهانی شدن اقتصاد هزینه‌ها و فایده‌ها [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • علیزاده طباطبایی، زهراسادات ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • علیمحمدی، مریم تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • عمادی، کینوش مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • عندلیب، علیرضا ارزیابی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان‌های مسکونی پایدار در برابر تهدیدات نظامی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • عیسی زاده، عباس راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • عیسی‌زاده روشن، یوسف بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی بر رابطه بین گردشگری بین‌الملل و رشد اقتصادی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • عیوضی، فائزه دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • عیوضی، فاطمه شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش هویت و اشتیاق [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • عیوضی، فاطمه رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • عیوضی، محمد رحیم سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 63-102]
 • عیوضی، محمدرحیم بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری آن در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 177-205]
 • عیوضی، محمدرحیم نظریه‌پردازی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • عیوضی، محمدرحیم سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • عیوضی، محمدرحیم نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • عیوضی، محمدرحیم پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • عیوضی، محمدرحیم آینده‌پژوهی سیاسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • عیوضی، محمدرحیم از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • عیوضی، محمدرحیم سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 427-465]
 • عیوضی، محمدرحیم الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 373-406]

غ

 • غرایاق زندی، داوود مشروعیت و دموکراسی از نگاه جین همپتن؛ جایگاه فلسفه سیاسی در گذر از سنت به مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • غرایاق زندی، داوود در جایگزینی گفتمان وفاق ملی بجای امنیت ملی؛ احزاب و قوم‌گرایی [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • غریب‌آبادی، کاظم با مروری بر معاهده‌ها و کنفرانس‌های منع آزمایش‌های هسته‌ای «N.P.T» و «C.T.B.T» در ترازوی نقد [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • غلامرضایی، داود شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد راهبردی شرکت مخابرات تهران [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 207-231]
 • غلام نیا، هادی چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • غلامی، بهادر تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19 [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 67-96]
 • غلامی قوام‌آباد، آزاده نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • غلامی نتاج، سعید ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • غلامی نتاج، سعید کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • غلامی نتاج، سعید ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • غمخوار، علیرضا انقراض نسل ماهی خاویار دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • غنچه‌پور، دیبا شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • غنی‌نژاد???، موسی راز حقیقی سرمایه‌داری [دوره 15، شماره 2، 1386]

ف

 • فاضلی، سیدطاهر مدل تحلیلی راهبرد در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-94]
 • فاضلی کبریا، حامد تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • فاطمی‌نژاد، احمد اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • فتحی، یوسف نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • فتحی زاده، علیرضا طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 829-863]
 • فدایی جویباری، معصومه تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • فراهانی، احمد سیاست نئوامپریالیستی آمریکا در عراق، با ناسازه مواجه است. عراق؛ گام نخست در کریدور خاورمیانه بزرگ [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • فربرادر، ریچارد حقوق بشر و پدیده‌ جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • فرتوک‌زاده، حمیدرضا بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 109-139]
 • فرجی، سیدجلال‌الدین آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • فرجی، محمد بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارتباط هویتی میان یهود و صهیونیسم [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • فرداد، پروانه زن در سازواره جامعه‌شناختی «المیزان» [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • فرقانی، محمدمهدی تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی اوباما (2009 و 2010) [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • فرهادی، عباس بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • فرهمند، شکوفه بررسی جامعه‌شناختی هزینه مبادله و تأثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • فروغی‌نیا، حسین تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011) [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • فریادی، مسعود آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • فضلی، محمد اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ صنعت نفت و گاز [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • فضلی پور، عظیم جرم‌های ناشی از نفرت [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • فضلی پور، عظیم (دموکراسی در اندیشه امام خمینی(ره [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • فقیه، محمدباقر نقدی بر مقاله «نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت» جایگاه مجمع تشخیص مصلحت کجاست؟ [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • فقیه، محمدباقر طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • فقیه(faghih@yahoo، هادی مدیریت محلی مطلوب در افق 1404 [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • فقیهی، ابوالحسن الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 151-176]
 • فقیهی، ابوالحسن ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • فکری، رکسانا ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • فلاح، حسن مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • فلاح شیخلری، علی اصغر کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 5-31]
 • فلاحی، احسان تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • فلاحی، علی ایران-اتحادیه اروپا؛ سازوکار ایجاد رژیم‌های اعتماد-امنیت‌سازی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • فلاحی، علی کندوکاوی در استراتژی فراآتلانتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا در آغاز قرن 21؛ آمریکا-اتحادیه اروپا: ستیز یا همسویی؟ [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • فلاحی، علی مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • فلاحی، علی سازنده‌گرایی در سیاست خارجی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • فلاحی، علی ملت-دولت در پدیدار جهانی شدن [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • فلاحی، علی سویمندی سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • فلاحی، علی بازشناسی استراتژی غرب در قفقاز جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • فهیم یحیایی، فریبا کندوکاو در برخی شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • فولادگر، محمدمجید سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادی، الهام دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • فولر، گراهام آینده اسلام سیاسی [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • فیاضی، سیدمحمدرضا شناخت راهبرد رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت‌فقیه [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 197-228]
 • فیاضی، مرجان استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • فیروزی، محمدعلی تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 87-114]
 • فیض، داود تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‌های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‌هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدلSWOT [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • فیضی، سیروس نقد و بررسی کتاب جهانی شدن، قدرت و دموکراسی [دوره 13، شماره 3، 1384]

ق

 • قائدی، محمدرضا استراتژی روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • قائدی، محمدرضا مؤلفه‌های نظری بحران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • قائدی، محمدرضا مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • قاسم‌زاده، عاتکه قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • قاسمی، احمدرضا تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • قاسمی، علی‌اصغر نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • قاسمی، علی‌اصغر آسیب‌شناسی شکاف‌های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • قاسمی، وحید بررسی جامعه‌شناختی هزینه مبادله و تأثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • قاسمی شاهی، محمدامیر پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به‌ عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • قاسمی طاری، زینب تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • قاسمی قاسمی، حاکم الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • قاضی‌نوری، سپهر مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • قالیباف، محمدباقر جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قانع بصیری، محسن سخنرانی محسن قانع بصیری در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ جهانی شدن، ساختارهای مبادلاتی و توسعه ما [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • قدمی، محسن مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • قدیمی، اکرم بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • قربانپور، مهدی ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • قربانی، پرویز شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 137-164]
 • قربانی، سعید شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 85-109]
 • قربانی، سعید بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • قربانی، مصطفی آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی ـ اجتماعی ایران امروز [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 533-562]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • قربانی فر، مریم صلاحیت قضایی بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی در رویه قضایی آمریکا [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • قربانی‌نژاد، ریباز بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • قرشی، امیرحسین انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • قریب، حسین چشم‌انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • قریب، حسین عقلانیت و سیاست‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • قریشی، جمیل تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 531-552]
 • قزلسفلی، محمدتقی فلسفه سیاسی در عصر جهانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • قلی‌پور، آرین تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 113-137]
 • قلی‌پورسوته، رحمت‌الله ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • قلیجائی، لیلا کشورهای در حال توسعه : برنده یا بازنده؟ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • قلی‌زاده، عادله مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • قمریان، ناهید بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • قنادی، راحله شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش هویت و اشتیاق [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • قهرمان‌پور، عسگر ترکیه قرن بیست و یکم؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • قهرمان‌پور، عسگر درنگی در واکنش‌ها؛ جهانی شدن و سیاست مقاومت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • قهرمان‌پور، عسگر امپراطوری پساامپریالیستی یا گسترش تجدیدیافته‌ی امپریالیسم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • قهرمان پور، رحمان اسرائیل و مصر در خاورمیانه پس از صدام [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • قهرمانی، محمد تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]
 • قوام، عبدالعلی مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب - جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • قوام، عبدالعلی مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قوام، عبدالعلی بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • قوام، عبدالعلی تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • قورچی، مرتضی فضای جریان ها و شکل گیری بنیاد گرایی در شرق آفریقا [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • قیصری، محمد راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]

ک

 • کاتوزیان، همایون به‌سوی نظریه عمومی انقلاب‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • کاجی، حسین انگاره عقلانیت و معنویت در آزمون نقد [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • کاردان، عباس درنگی در ماهیت و کارنامه صهیونیست‌های مسیحی حامیانی قوی‌تر برای اسرائیل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • کازرونی، سیدمصطفی مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ارسال‌کننده تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • کازرونی، مصطفی بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • کاشیها، منیره طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 57-85]
 • کاظمی، احسان هویت، سیاست و زیست‌جهان [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • کاظمی، احسان نقش سواد رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 35-65]
 • کاظمی، داود تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • کاظمی، سیدحسن تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • کاظمی، صدیقه پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • کاظمی، مریم پیامد جهانی شدن برسیاست خارجی کشورها [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • کاظمی، مریم تأملی در کارنامه سازمان ملل از منظر صلح و امنیت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • کاظمی، مریم حقوق بشر و دولت‌ها در عصر جهانی شدن [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • کاظمیان، غلامرضا از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • کاظمیان، محمود استحقاق حق خدمات بهداشتی سلامت و آموزش در کشورهای در حال توسعه [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • کالهون، کرایج منظر فلسفی چارلز تیلور [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • کاوسی، اسماعیل دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • کاوسی، اسماعیل تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کاوسی، اسماعیل بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کاوسی، اسماعیل طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • کاووسی، اسماعیل منطق فازی به مثابه‌ی روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • کاووسی، اسماعیل بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • کاووسی(kavosi@yahoo.com، اسماعیل قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • کاویار، حسین واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • کرباسچی، مجتبی درنگی در مشهورترین اثر گیدنز؛ آنتونی گیدنز در فراسوی چپ و راست [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • کرباسچی، مجتبی راه سوم من [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • کرباسچی، مجتبی نسل سوم مکتب فرانکفورت چگونه می اندیشد؟ [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • کرباسچی، مجتبی کاربرد نظریه مک اینتایر در رشد آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • کرباسچی، مجتبی پاسخی به روشنفکران غرب؛ اسرائیل-فلسطین، راه سوم [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • کرباسچی، مجتبی دیدگاه سعید درباره تاریخ اسلام و جایگاه آن در فرهنگ‌های معاصر [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • کرمی، جهانگیر پیامدهای ارتقای «ساختارهای معرفتی و معنوی» در تبیین رفتار خارجی دولت‌ها؛ سیاست خارجی از منظر تکوین‌گرایی اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • کرمی، جهانگیر سیاست خارجی در فرایافتِ پساواقع‌گرایی؛ فراز و نشیب‌های مکتب تحلیل [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • کریمی، الهام گزارش یک کنفرانس؛ فرهنگ استراتژیک مقایسه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • کریمی، وهاب ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کریمی بلان، الهام آموزش از راه دور، کلاس‌های مجازی و فن آموزش در محیط اینترنت [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • کریمی خوزانی، علی مطالعه موردی کارکرد کمیسیون حقوق بشر؛ راهبرد رژیم پهلوی در زمینه‌ی حقوق بشر [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • کریمی خوزانی، علی درنگی در کارنامه 2004-1982؛ کمیسیون حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • کسمتی، زهرا یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • کشاورز ترک، عین‌الله الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • کشاورز ترک، عین‌اله ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 111-136]
 • کلانتری، عبدالحسین رهبری از منظری جامعه‌شناختی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • کلمبیس، تئودور بازیگران جدید در نظام بین‌الملل [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • کمال الدین شهریاری، سید نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • کمیجانی، اکبر برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • کمیجانی، علی سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 427-465]
 • کنعانی، فاطمه بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • کنعانیان، شهرزاد چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • کوزه گر، ولی بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • کوزه‌گرکالجی، ولی تأملی برطرح تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • کوشکی، محمدصادق همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • کولایی، الهه زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • کولیوند، خلیل سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانی، داود شناسایی فراروندهای فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیر متقابل) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 97-129]
 • کیانی، داوود فراآتلانتیک‌گرایی نوین و تأثیر آن بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • کیانی، داوود آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • کیانی، داوود واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • کیت اس.پیس، کلی حقوق و سازمان‌های بین‌المللی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • کیقبادی، علیرضا نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]

گ

 • گازیروفسکی، مارک سخنرانی مارک گازیروفسکی در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ مواضع جدید دولت بوش نسبت به ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • گالبرایت، پیتر کُردها و عراق پس از صدام [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • گروسی، حسن جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • گری، جان اتوپیای جهانی و برخورد تمدن‌ها [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا طرح خاورمیانه بزرگ در بوته‌ی گاه‌شناسی اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا؛ از استقبال تا انتقاد و بهره‌برداری [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا در نگاهی اجمالی سیر اصلاحات در سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • گلشن پژوه، محمودرضا بی‌طرفی در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: مطالعه موردی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • گل محمدی، احمد چالش‌های مشارکت در حوزه سایبراسپیس؛ دموکراسی دیجیتال [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • گنجی، محمد سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 77-97]
 • گودرزی، مهناز نگاهی برساخت گرایانه به روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • گودرزی، مهناز تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • گودرزی، مهناز مبانی نظری محور مقاومت اسلامی با نگاهی بر انتر ناسیونالیسم اسلامی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 299-332]
 • گودرزی طاقانکی، یداله مبانی نظری محور مقاومت اسلامی با نگاهی بر انتر ناسیونالیسم اسلامی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 299-332]
 • گیلانپور، امید تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • گیوریان، حسن پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 691-730]

ل

 • لاجوردی، سیدجلیل بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 109-139]
 • لاریجانی، محمدجواد مصاحبه با دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی؛ تأملی در مقدّمات و مقوّمات پسامدرنیسم [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • لاریجانی، مریم سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • لاو، اندرو تیلور؛ جامعه‌شناسی فرهنگ و مدرنیسم [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • لطیفی، میثم استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA) [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • لقمانی، اعظم ثلث مصرف انرژی کشور، آکنده از چالش؛ انرژی بخش خانگی مقاومت سنگین در برابر بهینگی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • لک‌زایی، شریف تأملی گونه‌شناسی، تفکیک قوای سه‌گانه در نظریه‌های ولایت فقیه [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • لک زایی، نجف انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • لمان، نیکلاس در پرتو دکترین نوین سیاست خارجی آمریکا؛ نظم جهان آینده [دوره 11، شماره 1، 1382]

م

 • مؤمنی، فرشاد تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • ماجد، وحید برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌ای (پیشنهادی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری تهران) [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • مافی، فرزانه روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • مافی، همایون اثربخشی نظام حل‌وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • مالی، رابرت مذاکرات آخرین [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • ماه‌پیشانیان، مهسا آیا ایده‌ی سنتی امنیت نیاز به بازنگری دارد؟ [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • مبینی، محمد تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 151-184]
 • مبینی دهکردی، علی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • مبینی دهکردی، علی همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • مبینی دهکردی، علی ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • مبینی دهکردی، علی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • متقی، ابراهیم تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • متقی، ابراهیم ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 137-171]
 • مجاهدی، محمدمهدی نگاهی به آیزایا برلین و درنگی در فلسفه سیاسی او؛ صورتی خاص برای تصوری خاص [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • مجتبی امامی، سید بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • مجتهدی، آرزو رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 35-66]
 • مجتهدی زنجیرآباد، ابوالقاسم بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری آن در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 177-205]
 • مجدآبادی، عباس اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی) [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • مجیدزاده، رضا ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مجیدزاده، رضا ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • محبی، محسن مکتب نیوهیون در حقوق بین‌الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • محسنی، علی بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • محسنیان راد، مهدی تبلیغات سیاسی رسانه‌ها در انتخابات هشتم [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • محقر، علی طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 57-85]
 • محمداسماعیل، صدیقه آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • محمد بشارتی، علی آیندة عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • محمد بشارتی، علی بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • محمدخان، مرتضی برنامه‌های نوین دکتری صنعتی و پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • محمدخان، مرتضی متغیر آموزش روستاییان و تابع مدیریت مراتع [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • محمدزاده، اصغر برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • محمدزاده، زینب تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • محمدی، اسفندیار آسیب‌شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • محمدی، ایرج تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • محمدی، جلال شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد راهبردی شرکت مخابرات تهران [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 207-231]
 • محمدی، جمال مک اینتایر، بین ارسطو و مارکس [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • محمدی، حمیدرضا نا اطمینانی‌شناسی و مخاطره در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • محمدی، سبحان بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • محمدی، علیرضا آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • محمدی، غلامحسن بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • محمدی، فاطمه حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • محمدی، قاسم جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • محمدی، محمود تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • محمدیان، حمید تنگناهای طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • محمدیان، حمید پیامدهای هژمونی و یک جانبه‌گرایی آمریکا در بحث افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • محمدی فر، نجات نقش سواد رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 35-65]
 • محمدی کنگرانی، حنانه شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • محمودی، امیرحیدر اسرائیل؛ تهدید هسته‌ای فراموش شده [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • محمودی، بهزاد شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • محمودی، بهزاد محاسبه ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) در ایران و مقایسه آن با تورم کلی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • محمودی، بهزاد شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • محمودی، علی تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • محمودی، وحید برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌ای (پیشنهادی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری تهران) [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • محمودی، وحید تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • محمودی اوغلی، رضا رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • مخدومی، احمد ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • مدنی، سعید چالش‌های فراروی در تدارک تور ایمنی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • مدیری، محمود تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 151-184]
 • مدیسون، جی.بی نگاهی پدیدار شناسانه به فرآیند جهانی شدن؛ جهانی شدن؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • مرادخواه، حمید کندوکاوی در سیاست هسته‌ای آمریکا [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • مرادی، سیدمهدی قواعد تحول و سازوکارهای ایجاد ثبات وامنیت بین‌المللی؛ رویکرد تئوریک تغییر در نظام بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • مرادی، علیرضا رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • مرادی، مریم استمرار و تغییر در سیاست خارجی آمریکا [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • مرادی، مریم منافع ایالات متحده و سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • مرادی، مریم ایران و تداوم ناتوازنیِ جهانی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • مرادی فر، سعیده تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • مرتضوی، خدایار هم‌سنجی ماهیت‌ها؛ مردم سالاری دینی ایران و لیبرال دموکراسی غرب [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • مرتضویان، سیدعلی الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 33-60]
 • مرزبان، اسماعیل مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • مرزبان، نازنین از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • مرشدی زاد، علی ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • مستکین، عبدالمهدی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • مستولی زاده، محمد تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • مسعود مسعود موسوی شفائی، سید جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • مسعود موسوی شفایی، سید جایگاه نفت خلیج‌فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • مسعود موسوی شفایی، سید جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • مسعودنیا، ابراهیم جهانی شدن نامتوازن واگرایی کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • مسعودنیا، حسین درآمدی بر چالش‌های تحزب و پیامدهای آن در ایران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • مسعودنیا، حسین مسائل امنیتی خلیج فارس پس از سقوط صدام [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • مسعودنیا، حسین جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • مسلمی، حسین مدل تحلیلی راهبرد در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-94]
 • مشایخی، علینقی ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • مشرف‌جوادی، محمدحسین تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • مصطفی پور، احسان آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی ـ اجتماعی ایران امروز [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 533-562]
 • مصلی‌نژاد، عباس برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • مصیبی، فاطمه آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 129-158]
 • مطهری، سعید دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • مظاهری اسدی، مهناز نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • مظفری، محمدمهدی تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • مظهری، محمد پس از سعید [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • معتمدی، احمدرضا نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • معتمدی، بشیر الگویی دینی پیرامون ارتباطات بین-فرهنگی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • معدلت، کورش به سوی نظام تثبیت قیمت‌ها در یک جدول پویا؛ بانک مرکزی و سیاست‌های ضد تورمی [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • معدلت، کورش نظارت بانک مرکزی؛ آری یا نه؟ بانکداری نوین و استقلال بانک مرکزی [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • معدلت، کوروش تصویری از شکاف اشتغال بالفعل و اشتغال بالقوه در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • معدنی، جواد حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 407-440]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 151-184]
 • معنوی، علی آزادی در گفتمان سیاسی غرب [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • معینی علمداری، جهانگیر هابر ماس؛ فراملّیت و گسترش گستره عمومی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • معینی علمداری، جهانگیر اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • مفید احمدی، حسین نگاهی برساخت گرایانه به روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • مقری مؤذن، طاهره بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • مکرمی پور، محمد باقر بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • مکوند حسینی، شاهرخ?? بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ملایری، محمدحسین تیغ اُکام و عناصر پراکنده مدرنیّت در تارزیخ ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ملایری، محمدحسین درنگی در تأملات بنیادگزار پدیدارشناسی در سنگلاخِ ارضِ موعود هوسرلی [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • ملایری، محمدحسین گفتگوی دو فلسفه از دو سویِ یک خلیج 25 سده‌ای [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • ملایری، محمدحسین سخنرانی دکتر «کیونگ-هوای مین» در جمع مدیران صنایع کره و استراتژیست‌‌های صنعتی کشورهای در حال توسعه؛ چالش‌های استراتژی صنعتی کره برای دستیابی به توسعه [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • ملایری، محمدحسین آیا گفتگوی ویتگنشتاین، یا سپرس، هایدگر و ناگارجونه، امکان‌پذیر است؟ [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • ملایری، محمدحسین نیستی؛ از مایستر اکهارت تا مکتب کیوتو [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • ملایری، محمدحسین تقلیل علمی؛ دشمنی یا دوستی [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • ملایری، محمدحسین نقد هایدگر و لئواشتراوس بر سیاست دوران مدرن [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • ملایری، محمدحسین فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک و پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • ملایری، محمدحسین دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • ملایری، محمدحسین بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • ملایوسفی، مجید فرهنگ، فرافرهنگ و جامعه [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ملتون، گوردون درنگی در آثار و آراء جیمز گوردون ملتون [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • ملک، فردریک کاربرد شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ملک، فردریک آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک؛ چشم‌انداز اقتصاد در سال 81 [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • ملک، فردریک جهانی شدن، تورایمنی و جامعه هدف [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • ملک، فردریک اقتصاد ایران در سال 82 از منظر نماگرهای آینده‌نگر [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • ملک، فردریک چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 84 [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • ملک، فردریک اقتصاد ایران در سال 85 [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • ملک، فردریک شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • ملک احمدی، فرشاد سه نظریه انقلاب [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ملک الساداتی، سعید حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • ملک الساداتی، سعید براساس شاخص‌های بانک جهانی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • ملک‌محمدی، بهرام سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • ملک‌محمدی، بهرام تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • ملکی، حسن بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • ملکی، عباس آثار جهانی شدن بر گزینه‌های استراتژیک ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • ملکی، عباس چشم‌انداز امنیتی دریای خزر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • ملکی، عباس فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • ملکی، عباس درس‌هایی که از روابط جدید هند و ایالات متحده می‌توان آموخت [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • ملکی‌زاده، امیرحسین تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • ممتاز، جمشید تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • منادی، مرتضی روش کیفی و نظریه‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • منتظری، غلامرضا راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • منتظری، مصطفی راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • منصورنژاد، محمد تأملی بر ارتباط دین و حکومت از نگاه عبدالرازق؛ اسلام و مبانی قدرت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • منصورنژاد، محمد کندوکاوری در نظریات آیت‌ الله مصباح یزدی، سازگاری اسلام و دموکراسی؛ آری یا نه؟ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • منظری توکلی، علیرضا بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • منفرد، سیدقاسم انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]
 • مهدوی، ابوالقاسم قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • مهدوی، اصغرآقا ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 193-225]
 • مهدوی، سجاد چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 185-207]
 • مهدوی، علی سلطه پوچ استقرار در گفتمان ارنستو لکلاو [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • مهدوی زاهد، مهدی آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • مهدوی زاهد، مهدی نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • مهدی ذوالفقارزاده، محمد استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • مهدی ذوالفقارزاده، محمد تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • مهدی‌زاده، منصوره اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-162]
 • مهدی زاده، ستاره به روایت پیتر مورفی؛ 11 سپتامبر در مونولوگ 5 روشنفکر آمریکایی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • مهدی زاده، ستاره اندیشیدن به آینده از وادی تراژدی امروز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • مهدی زاده، ستاره هَمِپُرسگیِ کیهان‌شناسی مدرن و اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • مهدی زاده، ملیحه همکاری برای دموکراتیک‌سازی در منطقه خزر [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • مهدی زاده، ملیحه قضیه عراق و چراییِ ناکامیِ شورای امنیت؛ واپسین رویارویی در خلیج ترتل [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • مهرآرا، محسن بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • مهرآرا( Mehrara، محسن جایگاه بخش غیررسمی در ایجاد اشتغال در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 163-196]
 • مهرابی کوشکی، راضیه بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • مهربان‌فر، احسان ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • مهربانی، وحید قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • مهرپور، حسین اجلاس هزاره مجمع عمومی و وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • مهرپور، حسین جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • مهرپور، حسین حقوق و کرامت انسانی در منظر اسلام [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • مهرپور، حسین گزارشی از پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در ژنو؛ اجلاس کمیسیون حقوق بشر و ردّ قطعنامه علیه ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • مهرپور، حسین با مروری بر اجلاس حقوق بشر در اسلام-ژنو، مارس 2002؛ حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلام [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • مهرپور، حسین کندوکاوی در تمهیدات نظام بین‌الملل پیرامون حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • مهرپور، حسین یونسکو و رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • مهرپور، حسین بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • مهرپور، حسین ملاحظاتی پیرامون روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • مهرپور، حسین توجه به اوضاع و مقتضیات جامعه در وضع و تبدیل احکام در قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • مهرپور، حسین تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • مهری، کریم فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • مهکویی، حجت ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • مهکویی، حجت تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • موثقی، احمد کندوکاوی در مفهوم و واقعیت؛ پدرسالاری جدید [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • موسوی، امیر سقوط بغداد؛ پیش زمینه‌ها و پیامدها [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • موسوی، ستاره تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • موسوی، سیدرضا شتاب در پدیده‌ی فرسایش حاکمیت در قرن بیست و یکم [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • موسوی، سیدمحمدرضا شانگهای: منطقه‌گرایی نوین و تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • موسوی، سیروس ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • موسوی، میرحسین بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • موسوی، میرحسین بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • موسویان، سیدحسین 13 عنصر کلیدی در عاری‌سازی خلیج فارس از سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • موسویان، سیدحسین سیاست خارجی ایران در اوروآسیا؛ مسائل منطقه‌ای و جهانی، خزر، انرژی و عدم اشاعه سلاح ‌های هسته‌ای [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • موسوی زاده، علیرضا سیاست جهانی از 1945 به این‌سو [دوره 9، شماره 4، 1380]
 • موسوی زاده، علیرضا پژوهشی تاریخی؛ پیامدهای ملی شدن صنعت نفت ایران بر سیاست خارجی بریتانیا [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • موسوی زاده، علیرضا بازشناسی پیوندهای سیاسی و اتمی دو کشور بزرگ انگلوساکسون؛ ریشه «روابط خاص» بین انگستان و آمریکا [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • موسوی زاده، علیرضا نخبگان سیاسی و تئوری قدرت [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • موسوی شفائی، سیدمسعود سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • موسی پور، ابراهیم به سوی جهان بینی معنا محور [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • موسی‌زاده، رضا تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011) [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مولایی، عبادالله روایت پست‌مدرن هویت بین‌المللی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • مومنی، مهدی تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • میرآشتیانی، الهام جامعه‌شناسی آسیب‌های نظام آموزشی کشور [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • میراحسنی، زهرا کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • میراحسنی، زهرا تحلیلی بر الگوی مفهومی ‌ترکیب منابع ملی در توسعه [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • میرباقری، سید محسن طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • میرباقری، سید محسن حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرحسینی، مجید قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • میرخلیلی، سیدمحمود بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • میرزائی، حمید تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 151-184]
 • میرزائی، نورالدین تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 151-184]
 • میرزاده، حمید درنگی در کارویژه‌های پارک‌های علمی شهرکهای تحقیقاتی در جستجوی حلقه رابط دانشگاه و صنعت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • میرزایی، ابراهیم مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • میرسلیم، سیدمصطفی راهبرد تأمین انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • میرسلیم، سیدمصطفی دستاوردهای اولین همایش رؤیت هلال [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • میرسلیم، سیدمصطفی دریغا فارسی [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • میرسلیم، سیدمصطفی استهلال، تقویم و فتوا [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • میرسلیم، مصطفی خلق و خوی ایرانیان [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • میرشاه ولایتی، فرزانه آینده‌پژوهی بومی (اسلامی ـ ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 501-532]
 • میرکوشش، امیرهوشنگ هستی‌شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • میر محمد صادقی، حسین راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • میرمحمدصادقی، حسین مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • میری، سیدمهدی در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • میگون پوری، محمدرضا همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • میلانی، محسن سیاست خارجی ایران در صحنه جهانی [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • میلر، دیوید حقوق بشر و شهروندی مقیّد به مرز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • مینایی، حسین ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]

ن

 • نادری، محمدمهدی مبانی، مسائل و اهداف در هفت بهره زمینه‌های حضور دین در قلمرو علوم انسانی [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • نادری، مهدی ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 193-225]
 • نادری خورشیدی، علیرضا مدیریت محلی مطلوب در افق 1404 [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • ناصر بخت، جواد با نگاه به آینده؛ نقدی بر کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • ناظم زاده، محمدرضا رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • نایبی، سهیلا «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • نبوی، سیدمرتضی الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 33-60]
 • نبوی، سیدمرتضی تأملی ریشه‌نگر در پیوندها؛ قرآن و سیاست [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • نبوی، سیدمرتضی یک مطالعه تطبیقی؛ مردم سالاری دینی و گونه‌های دیگر دموکراسی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • نبوی، سیدمرتضی بازخوانشی از دیپلماسی ایران در جمهوری دوم، سیاست خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • نبوی، عبدالامیر کپنهاک؛ یک همایش- یک کتاب، اسلام در جهان در حال تغییر [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • نبوی، عبدالامیر با نگاهی به تجزیه انگلستان؛ درآمدی بر راهبرد توسعه فناوری [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • نبوی، عبدالامیر مرگ یک رؤیا؛ بازخوانی شکست ارتش عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • نجابت خواه، مرتضی مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • نجابت خواه، مرتضی تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • نجات، سروش نظام بین‌الملل در عراق پس از جنگ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • نجف‌بیگی، علیرضا ارتباط بین فرهنگی و حل منازعات؛ به سمت رویکردی ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • نجفی، داود رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • نجفی، عباس بنیادهای فکری القاعده و وهابیّت [دوره 11، شماره 1، 1382]
 • نجفی‌اسفاد، مرتضی رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • نجفی اسفاد، مرتضی ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • نجفی رستاقی، حیدر شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]
 • نجفی فیروزجایی، عباس جریان‌شناسی درونی جامعة اسرائیل: راست‌گرایان افراطی مذهبی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • نساج، حمید مبانی نظری محور مقاومت اسلامی با نگاهی بر انتر ناسیونالیسم اسلامی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 299-332]
 • نصرتی، حمیدرضا عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نصری، قدیر امنیت پایدار، سرمایه اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی؛ معنا و ارکان جامعه‌شناسی امنیت [دوره 10، شماره 4، 1381]
 • نصری، قدیر کارنامه هزاره دوم و برنامه هزاره سوم؛ فرا روایت‌های «کاستلز» در عصر اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • نصری، قدیر معنا و مقام «فرد» در گفتمان‌های اسلامی معاصر [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • نصری، قدیر تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • نصیری، منصور نقدی بر اخلاق اصالت [دوره 13، شماره 1، 1384]
 • نصیری‌حامد، رضا اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • نظامی پور، قدیر تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نظری، محسن الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • نظریان، زهرا عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نظری زاده، فرهاد آینده‌پژوهی بومی (اسلامی ـ ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 501-532]
 • نعمت‌اللهی، شیدا ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • نعمت‌زاده، محمدرضا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نقادی شبکه تحلیل‌گران (دانشگاه صنعتی شریف) پاسخ می‌گوید: پتروشیمی و نقد شبکه تحلیل‌گران [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • نعیمی صدیق، علی تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 5-34]
 • نقی زاده، رضا پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • نمامیان، پیمان رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • نمامیان، پیمان امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • نهازی، غلامحسین راه‌کارهای تبدیل تهدیدهای جهانی شدن به فرصت‌ها چگونه سیل را به رودخانه تبدیل کنیم؟ [دوره 13، شماره 2، 1384]
 • نواده توپچی، حسن مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • نواده توپچی، حسین رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • نواده توپچی، حسین الزامات راهبرد ملی هوا ـ فضا [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • نوبخت، محمدباقر بررسی بازار کار ایران و تاثیر افزایش قیمت نفت بر این بازار درهم سنجی با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • نوبخت، محمدباقر ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • نوبخت، محمدباقر کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نوبخت، محمدباقر ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • نوبری، نیلوفر واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • نوبری، نیلوفر واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • نوبهار، رحیم جستاری در تقسیم‌بندی باب‌های فقهی و پیامدهای روش‌شناختی آن [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • نوبهار، رحیم واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • نورانی، نورالله به روایت ادوارد سعید؛ دنیا، متن و منتقد [دوره 13، شماره 3، 1384]
 • نورعلی وند، یاسر راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • نوروززاده، رضا ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • نوروزی، خلیل مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم) [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • نوروزی، خلیل ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • نوروزی، خلیل ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • نوروزی، رضاعلی عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • نوروزی، قدرت‌الله استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • نوروزی، نورمحمد کاوشی از منظر مکتب تحلیل؛ تحول گفتمان سیاسی و پویای در الگوی کنش سیاست خارجی ایران [دوره 12، شماره 1، 1383]
 • نوروزی، نورمحمد گذار دولت مدرن به دموکراسی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • نوری‌صفا، شهرزاد هستی‌شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • نوری مطلق، علی ارزیابی و کاهش فاصله گفتمانی سازمان‌های فرهنگی و مخاطبان بر اساس راست‌مغزی- چپ‌مغزی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • نوری نایینی، محمدسعید بازخوانی اندیشه‌های آمارتیاسن در «توسعه و آزادی»؛ تبیینی ایرانی از نگرش‌های آمارتیاسن [دوره 12، شماره 4، 1383]
 • نوشین‌فرد، فاطمه آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • نوفرستی، ابوالفضل درس‌هایی از: دو دهه فراز و فرود بودجه ایران [دوره 10، شماره 2، 1381]
 • نوفرستی، ابوالفضل تحلیلی به روش همجمعی عوامل مؤثر بر تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • نوفرستی، ابوالفضل آثار کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی بر عرضه تسهیلات و بار مالی آن برای دولت [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • نوفرستی، محمد تنگناهای اقتصاد راکد و متغیرهای فراموش شده؛ اشتغال و نرخ سود بانک‌ها [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • نوفرستی، محمد تحلیلی به روش همجمعی عوامل مؤثر بر تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران [دوره 11، شماره 3، 1382]
 • نیازپور، امیرحسن پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392» [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • نیازپور، امیرحسن