پیامدهای جنگ اوکراین بر موقعیت ژئواکونومیک میان‌منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی انرژی و ترانزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جنگ اوکراین بروندادها و تبعات قابل توجهی را بر نظام بین‌الملل اعمال کرده است. ماهیت شدیدا اقتصادیِ جهان معاصر، تمرکز این پیامدها بر حوزه اقتصاد را بیشتر کرده است. با این حال در بررسی‌های تحلیلی، عموما مناطق پیرامونی روسیه و به طور ویژه اروپا محور و مبنای تحلیل این بروندادها بوده‌اند. چگونگی اثرگذاری این جنگ بر حوزه‌های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر و باتوجه به موقعیت ژئواکونمیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در میان چند منطقه مهم شامل آسیای مرکزی، روسیه، جنوب آسیا، قفقاز جنوبی، عراق و شامات و حوزه خلیج فارس، در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا چگونگی، سطح، جهت و عمق این اثرگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. در این چارچوب سوال مقاله حاضر بر این امر استوار است که در حوزه انرژی و ترانزیت، جنگ اوکراین چه تاثیری بر موقعیت ژئواکونومیک میان‌منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در پاسخ یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که در حوزه نقش‌آفرینی ایران در کریدورهای ترانزیتی، قابلیت‌های آلترناتیوی برای صادرات نفت و نیز ظرفیت‌های بالقوه در انتقال انرژی و صادرات گاز، جنگ اوکراین به تقویت موقعیت ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران منجر شده است.مقاله حاضر با اتکاء به روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم‌سازی تئوریک ژئواکونمی و شبکه‌های میان‌منطقه‌ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به سوال اصلی و اثبات فرضیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of the Ukraine war on the inter-regional geo-economic situation of the Islamic Republic of Iran: a case study of energy and transit

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Mirfakhraei
چکیده [English]

The war in Ukraine has had significant results and consequences on the international system. The highly economic nature of the contemporary world has increased the focus of these consequences on the economic field. However, in the analytical studies, generally the peripheral regions of Russia and especially Europe have been the basis of the analysis of these outputs. The effect of this war on other areas has been less noticed. From this point of view and considering the unique geo-economic position of the Islamic Republic of Iran among several important regions including Central Asia, Russia, South Asia, South Caucasus, Iraq and Shamat, and the Persian Gulf, this article tries to find out how, level, direction And the depth of this influence should be investigated. In this framework, the question of the present article is based on the fact that in the field of energy and transit, what effect will the war in Ukraine have on the geo-economic position of the Islamic Republic of Iran? In response to the findings of this article, it shows that in the field of Iran's role in transit corridors, alternative capabilities for oil export, as well as potential capacities in energy transfer and gas export, the war in Ukraine has led to the strengthening of the geo-economic position of the Islamic Republic of Iran. This research was conducted using a qualitative method based on content analysis and theoretical conceptualization of geo-economy and inter-regional networks and a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ukraine war
  • Russia
  • Iran
  • interregional geoeconomy
  • transit