آینده نگاری نفوذه مبتنی بر آرا و اندیشه های رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای براساس روش تومو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی/ دانشکده مدیریت راهبردی / دانشگاه عالی دفاع ملی / تهران / ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شمال

3 مدرس دانشگاه شمال

چکیده

نفوذ یک شیوه کم هزینه برای وصول به هدف است که اگر با برنامه ریزی و در قالب سناریوهای از پیش تعیین شده طراحی شده باشد .ضمن نداشتن یا پایین بودن هزینه می تواند اثر بخشی لازم را داشته باشد. شناخت پدیده نفوذ و نقش آن در استحاله و فروپاشی انقلاب ها و نهضت ها از جمله مهمترین عوامل و راهکارهای پایداری دست آوردها و صیانت از مجموعه انقلاب ها به شمار می رود .این مقاله با هدف برنامه ریزی و اقدام برای مقابله با نفوذ در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق آینده پژوهی مقابله با نفوذ مبتنی بر آرا و اندیشه های امام خامنه ای است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ، به لحاظ گردآوری داده از روش کتابخانه ای ، از نظر نوع داده کیفی ، از نظر روش جمع آوری و تحقیق داده بنیاد از نوع پیمایشی است . در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیمی در خصوص آینده پژوهی و نفوذ با ترسیم الگوی مفهومی موتو به آینده نگاری نفوذ از منظر مقام معظم رهبری در پنج گام پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the influence based on the opinions and thoughts of the Supreme Leader of the Revolution Imam Khamenei based on the Tumo method

نویسندگان [English]

 • amir zandi 1
 • hassann saeedi 2
 • fatemeh tahmasbzadeh 3
1 Department of Future Studies / Faculty of Strategic Management / Higher National Defense University / Tehran / Iran
2 Faculty member of North University
3 shomaluniversity
چکیده [English]

Penetration is a low-cost way to reach the goal, if it is designed with planning and in the form of predetermined scenarios, it can have the necessary effect while having no or low cost. Understanding the phenomenon of influence and its role in the transformation and collapse of revolutions and movements is considered as one of the most important factors and solutions for the stability of the achievements and preservation of the set of revolutions. This article aims to plan and take action to deal with influence in the republican system. Islamic Iran is through future studies to deal with the influence based on the opinions and thoughts of Imam Khamenei.In terms of practical purpose, in terms of data collection from the library method, in terms of qualitative data type, in terms of the foundation's data collection and research method, it is a survey type. In this article, an attempt has been made to express the concepts of foresight and influence by drawing the conceptual model of Moto, and to look into the future of influence from the perspective of the Supreme Leader in five steps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "infiltration"
 • "breakthrough"
 • "soft war"
 • "good future"
 • "future research"
 • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 بهمن 1401