شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها

نویسندگان

چکیده

ناپایداری محیط کنونی کسب‌وکار در ایران، بخت موفقیت را به شرکت‌هایی می‌دهد که قادر به شناسایی، کنترل و پیش‌بینی روندهای تغییر باشند و بر این اساس آینده‌نگاری نمایند. پژوهش حاضر در پی شناسایی و تحلیل پیشران‌های درون‌سازمانی است که موجب روند صعودی ارزش ‌افزوده اقتصادی (EVA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان مهم‌ترین شرکت‌های حاضر در عرصه اقتصاد کلان ایران می‌شوند. ابتدا به روش کیفی و با کمک آرای خبرگان، پیشران‌ها شناسایی و طبق الگوی راهبردی زنجیره ارزش پورتر دسته‌بندی شدند. در ادامه به روش کمّی و با کمک نرم‌افزار معادلات ساختاری PLS، رابطه پیشران‌های شناسایی‌شده با روند رشد EVA و روابط چندگانه میان پیشران‌ها بررسی شد. یافته‌های تحقیق بر روی 24 شرکت در قلمرو زمانی 1390 تا 1394 نشان داد که پنج مورد از پیشران‌ها (توان شرکت در عملیات، امور اداری و اجرایی، ترفیع و بازاریابی، R&D و IT) بر اساس زیرشاخه‌های شناسایی‌شده برای آنها، رابطه مثبت و معناداری با روند رشد EVA دارند. معناداری برخی از روابط میان پیشران‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش ما را به سمت و سوی پیشران‌های اثرگذارتر با قابلیت کنترل بیشتر و لحاظ آنها در آینده‌نگاری و تدوین راهبردهای آینده‌نگر رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of the Driving Forces in the Trend of Improving Economic Value Added to Develop Corporate Foresight

چکیده [English]

In this unstable business environment in Iran, the chance of success belongs to the companies which are able to identify, control and predict the trends and develop foresight based on them. This article seeks to identify and analyze intra-organizational driving forces that stimulated the uptrend economic value added (EVA) in Tehran Stock Exchange Companies, as the most important sectors in the Iranian economy. First, using qualitative methods, the driving forces were recognized and classified in accordance with the strategic model of “Porter’s Value Chain”. Then, using quantitative method and applying structural equations software “PLS”, the relationship between the identified driving forces and EVA growth trend, and the multiple relations of identified driving forces were investigated. Based on the data gathered from 24 companies from 2011 to 2015, findings revealed that the five driving forces, namely, the companies’ power regarding operations, administrative affairs, promotions, marketing, R&D, and IT, have a positive and significant correlation with EVA trend. In addition, the significant correlation between some driving forces was proved. The findings of this research lead us to concentrate on more effective and controllable driving forces and taking them into account in our foresight and the planning of predictive strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Trend extrapolation
  • driving forces
  • Economic Value Added
  • Value chain