دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/rahbord.2023.375026.1512

سید محسن میرباقری


سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی


دیپلماسی گفتمانی اغتشاشات سال 1401 ایران و رسانه های جهان: مطالعه موردی شبکه الجزیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/rahbord.2023.408727.1573

حسن بشیر