دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/rahbord.2023.403892.1563

معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ مصطفی ملکی؛ حمید رضا نعمت الهی


تحلیل سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی مبتنی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/rahbord.2024.432314.1636

فرزاد جهان بین؛ یعقوب حیدری


واکاوی اثر هاله‌ای و لنگر اندازی در کنش حکمرانان شهری، مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/rahbord.2024.423485.1612

مهیار حسنی؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ مهدی عبدالحمید


نظام انتخاباتی مطلوب مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/rahbord.2024.434355.1638

قدرت الله رحمانی؛ سیدمرتضی موسوی نژاد