دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/rahbord.2023.375026.1512

سید محسن میرباقری


شناسایی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/rahbord.2023.403892.1563

معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ مصطفی ملکی؛ حمید رضا نعمت الهی


چارچوب ارتقاء ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/rahbord.2023.412871.1593

احمد جنت شریفی؛ غلامرضا کاظمیان؛ حسین اصلی پور؛ میثم نریمانی