موضوعات = حکمرانی و برنامه‌های توسعه
واکاوی اثر هاله‌ای و لنگر اندازی در کنش حکمرانان شهری، مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران

دوره 32، شماره 4، اسفند 1402

10.22034/rahbord.2024.423485.1612

مهیار حسنی؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ مهدی عبدالحمید


چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 205-240

10.22034/rahbord.2023.412871.1593

احمد جنت شریفی؛ غلامرضا کاظمیان؛ حسین اصلی پور؛ میثم نریمانی


بررسی جایگاه محیط‌زیست در ابزارهای حکمرانی ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 241-272

10.22034/rahbord.2023.423943.1614

محسن سلیمانی روزبهانی؛ افشین دانه کار؛ علی باقری


تحلیل ابعاد زیست پذیری منطقه 12 شهرداری تهران با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله سیروس)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 331-356

10.22034/rahbord.2024.412372.1585

محمد مهدی رجایی فرد؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ حسن صمدیار؛ سعید مطهری


صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 585-608

10.22034/rahbord.2023.391067.1550

محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ سحر شادرام