موضوعات = سیاستگذاری عمومی
واکاوی اثر هاله‌ای و لنگر اندازی در کنش حکمرانان شهری، مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران

دوره 32، شماره 4، اسفند 1402

10.22034/rahbord.2024.423485.1612

مهیار حسنی؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ مهدی عبدالحمید


چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 205-240

10.22034/rahbord.2023.412871.1593

احمد جنت شریفی؛ غلامرضا کاظمیان؛ حسین اصلی پور؛ میثم نریمانی


بررسی جایگاه محیط‌زیست در ابزارهای حکمرانی ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 241-272

10.22034/rahbord.2023.423943.1614

محسن سلیمانی روزبهانی؛ افشین دانه کار؛ علی باقری


تحلیل ابعاد زیست پذیری منطقه 12 شهرداری تهران با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله سیروس)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 331-356

10.22034/rahbord.2024.412372.1585

محمد مهدی رجایی فرد؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ حسن صمدیار؛ سعید مطهری


سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-28

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی


تحلیل جایگاه کنشگران در نظام سیاستگذاری شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 109-142

10.22034/rahbord.2023.403167.1565

اسماعیل ذاکری مهابادی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ حنانه محمدی کنگرانی


صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 585-608

10.22034/rahbord.2023.391067.1550

محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ سحر شادرام


تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی


طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم)

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 57-85

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ منیره کاشیها؛ نسرین دسترنج