کلیدواژه‌ها = جمهوری‌اسلامی‌ایران
سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

دوره 30، شماره 3، آذر 1400، صفحه 427-465

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی


ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 137-171

علیرضا زمانیان؛ حسین تاج‌آبادی؛ ابراهیم متقی